Služby

Jsme specialisté na návrhy energeticky efektivních budov

V naší režii vznikají návrhy energeticky úsporných novostaveb i rekonstrukce. Využíváme zkušenosti našich specialistů a nejmodernější technologie, materiály a smart systémy pro minimalizaci provozních nákladů budov.

Architektura
a projektování

Na návrzích staveb u nás spolupracují architekti i další odborníci.

Naši architekti a projektanti umí propojit náročné požadavky na funkčnost a krásu do jednoho celku. Dávají tak vzniknout budovám, které jsou nejen úsporné, ale i komfortní. Umíme projektovat citlivé rekonstrukce historických budov i novostavby v nadčasovém designu. Při návrzích staveb využíváme nejnovější technologie pro 3D modelování a systém BIM, digitální model stavby, který zefektivňuje spolupráci specialistů.

 • Úvodní studie a koncepční návrh
 • Projektová dokumentace staveb ve všech stupních
 • Inženýrská činnost (zajištění stanovisek)
 • Autorské a technické dozory na stavbě
 • Dokumentace skutečného provedení stavby
 • Skenování budov laserovým 3D skenerem

Technická zařízení budov

Projektujeme úsporné technologie s využitím obnovitelných zdrojů energie.

Technická zařízení budov považujeme za nezbytnou součást stavby hned od prvotního konceptu. Navrhujeme úsporné a inteligentní systémy, které jsou vzájemně provázané a zajišťují tak hospodárný provoz budovy. Naši specialisté z oboru TZB spolupracují se stavebními projektanty a architekty. Díky tomu je výsledný návrh budovy vždy provázaným a funkčním celkem.

 • Vytápění a chlazení
 • Větrání a klimatizace
 • Zdravotně-technické instalace (vodovod, kanalizace, hospodaření s dešťovou vodu, rozvod plynu)
 • Slaboproudé i silnoproudé elektrické rozvody
 • Systémy měření, regulace a řízení budov
 • Osvětlení

Energetické audity
a průkazy

Posoudíme energetickou náročnost objektu a navrhneme vhodné změny.

Víme, že náklady na energie jsou klíčovou položkou provozu každé stavby, a také víme, jak na nich uspořit. Naši specialisté v oblasti energeticky úsporných opatření a hospodaření s energiemi úzce spolupracují se stavební projekcí a architekty. Díky tomu dokážou vše zanalyzovat a nastavit vhodný cíl energetických úspor. Na základě energetického auditu nebo posudku vyhodnotíme energetickou náročnost budovy či efektivitu provozu energetického hospodářství. Navrhovaná opatření poté pomůžeme promítnout do praxe. Náklady na zpracování analýzy se obvykle rychle vrátí díky úsporám na energiích.

 • Energetické audity
 • Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Energetické posudky pro stávající objekty
 • Návrh úsporných opatření

Financování a dotační poradenství

Zpracováváme žádosti o dotace v oblasti úspor energií.

Na financování úspor energií z dotačních programů se specializujeme již od roku 2007. Naší klíčovou výhodou je propojení odborníků na dotační tituly se stavebními a energetickými specialisty. Naši experti znají detailně možnosti a požadavky dotačních výzev. Díky tomu dokážou pečlivě zpracovat projektovou dokumentaci v souladu s danými podmínkami. Našim klientům – zejména z veřejného sektoru – jsme již pomohli získat prostředky na stovky projektů, které mohli díky dotacím realizovat.

 • Komplexní zajištění všech fází dotačního financování
 • Evropské dotace z operačních programů (OPŽP, OP TAK, IROP)
BIM

Projektujeme v BIM – v nejmodernějším systému pro navrhování staveb

BIM – informační modelování staveb – představuje inteligentní způsob navrhování staveb od prvního konceptu přes projekci, výstavbu až po správu objektu. Použití modelu BIM usnadňuje výměnu a sdílení informací, analýzu dat i plánování výstavby. Práce v BIM šetří čas i náklady a přináší investorům transparentní přehled o projektu ve všech jeho fázích.

Zvyšuje produktivitu práce

Umožňuje snadné sdílení informací o projektu a práci s nimi všem účastníkům projektu.

Přispívá k eliminaci chyb

Dokáže detekovat kolize ještě před započetím stavby a výrazně tak šetří náklady.

Usnadňuje kontrolu projektu

Přináší větší transparentnost do všech fází projektu a tím zefektivňuje řízení změn i rozhodování.

reference

Realizovali jsme stovky úspěšných projektů pro zákazníky z celé České republiky.