4 / 49

Fyzikální ústav Akademie věd ČR

Novostavba administrativní budovy v pasivním standardu, která bude sloužit jako kanceláře, knihovna a sklady Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.


Budova je navržena jako pasivní, což se projevuje jednoduchým kvádrovým tvarem, kdy je kladen důraz na jednoduchost a opakovatelnost, ve všech směrech je preferována pravoúhlost.

Vnější plášť objektu je tvořen provětrávanou skladbou fasády s obkladem ze sklovláknocementových zavěšených desek, jejichž rytmické střídání zajišťuje jednotný a pravidelně členěný vzhled objemu budovy.

Okna jsou doplněna prostorovými výraznými rámy lemujícími stavební otvory. Formát oken je zároveň stanoven s ohledem na minimalizaci aktivního chlazení budovy a součástí obvodového pláště jsou prvky pasivního stínění ve formě předsazených rámů.

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • Celková dodaná energie „A“ - mimořádně úsporná
  • Neobnovitelné primární energie „A“ - mimořádně úsporná

Autoři projektu:

  • Architektonická studie: Bogle Architects s.r.o.: Ing. Petr Kašík, Ing. arch. Michal Papež
  • Projektová dokumentace: Ing. Petr Kašík, Ing. arch. Michal Papež, Ing. Libor Truhelka, Ing. Lukáš Brotánek, Ing. Luboš Knor, Ing. Lukáš Fiedler, Ing. Michal Pávek, Ing. Lukáš Hovorka, Ing. Ondřej Hanzelka, Ing. Vít Veverka

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

  • Projektová dokumentace: DUSP, DPS

Investor

  • Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Předpokládaná investice

  • 284 mil. Kč bez DPH

Dotace z OPŽP

  • 108 mil. Kč
reference

Další stavby