3 / 49

Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary

Rozsáhlá rekonstrukce a přístavba střední školy s kapacitou 540 žáků se specifickými technologickými provozy. Energeticky úsporná přístavba v pasivním standardu, využívající obnovitelné zdroje energie.


Jedná se o razantní rekonstrukci stávajícího souboru budov, kdy původní historické domy z r. 1923-24 jsou v havarijním stavu a přístavba z konce 50.let již překonala horizont morálně únosného stavu. Návrh z dílny předního architekta prof. Petra Hájka spočívá v zachování nárožní historické budovy, která bude kompletně zrekonstruována, a v nahrazení všech zbývajících budov novou přístavbou v podobě kompaktní, výrazově soudobé hmoty. Principem tak je kontrast moderní a historické architektury.

V budově je umístěno 18 kmenových učeben, 16 odborných učeben, 20 ateliérů a dílen, tělocvična, aula, výstavní prostory, nástřešní hřiště a zahrada. V suterénu garáž pro 20 os. automobilů.

Minimalistická přístavba kompaktního tvaru L obklopuje historickou budovu, která symbolizuje tradici a kontinuitu 150leté školy. Kompaktní sevření budov se společným dvorem (připomínající klášterní dispozici) podporuje komunitního ducha školy.

Do historické budovy je situováno vedení školy a dále pak obory a s nimi související provozy, se kterými se váže historie této instituce. Jsou to obor keramiky a zpracování porcelánu (včetně vypalovacích pecí) a obor chemie. V podkrovních ateliérech pak pracoviště oděvního návrhářství a designu.

V nové budově jsou umístěny všechny kmenové učebny, odborné učebny, sklářský komplex, výtvarné učebny ateliérů, výstavní prostory, knihovna, studovna jídelna, tělocvična... Budova nové přístavby je řešena jako skeletová konstrukce, dispozičně 3-trakt s učebnami a pobytovými místnostmi situovanými k fasádě.

Koncept je navržen s ohledem na nízké budoucí provozní náklady. Vytápění / chlazení bude částečně zajištěno tepleným čerpadlem země/voda. Z důvodu lokalitou omezených možností pro umístění geotermální vrtů bude též ponecháno připojení na stávající horkovod. Větrání budovy bude řešeno nuceně s rekuperací vzduchu s vysokou mírou účinnosti. Prosklená dvouplášťová fasáda bude částečně řešena transparentními fotovoltaickými panely. Srážkové vody budou akumulovány pro závlahu vegetačních ploch. Střechy budou převážně řešeny jako vegetační. Budova bude vykazovat parametr budovy s téměř nulovou spotřebou energie – 20% s konečnou potřebou tepla na vytápění budovy do 15 kWh/(m2a).

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • Celková dodaná energie „A“ - mimořádně úsporná
  • Neobnovitelné primární energie „A“ - mimořádně úsporná

Autoři projektu:

  • Architektonická studie: prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek, Ing. arch. Martin Stoss, Ing. arch. Nikoleta Slováková
  • Projektová dokumentace: Ing. Libor Truhelka, Ing. Miroslav Zyma (stavební část), Ing. Luboš Knor (vzduchotechnika, vytápění)

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

  • Projektová dokumentace: DÚR, DSP, DPS

Investor

  • Karlovarský kraj

Předpokládaná investice

  • 1,2 mld. Kč bez DPH
reference

Další stavby