28 / 49

Ústav experimentální medicíny Akademie věd ČR

Objekt Laboratoří pro testování a chov laboratorních zvířat. Nedílnou součástí objektu je rovněž technické zázemí provozu a hygienické zázemí zaměstnanců.


Čtyřpodlažní objekt obdélníkového půdorysu se zaoblenými rohy o vnějších rozměrech 40x17,8 m. Cílem stavby je vybudování zvířetníku splňujícího moderní standardy chovu a využití laboratorních zvířat k provádění studií pro výzkumné a vývojové účely včetně zajištění potřeb na ustájovací kapacity s optimalizací toků krmiva, steliva a odvoz použité podestýlky.

Architektonický návrh je založen na přiznání funkce budovy tvarem a fasádou. Povrch pláště 1.NP bude z broušené stěrky se vzhledem pohledového betonu ve světlejším odstínu. Plášť propojovacího krčku bude z broušené stěrky omítky se vzhledem pohledového betonu v tmavším odstínu. Rozdílnost odstínů bude vytvořena jinou technikou broušení. Plášť 2. a 3. podlaží je navržen ze systémových prvků z keramických tvarovek kotvených do nosného rámu, v místě oken budou průsvitné tvarovky copilitu. Plášť technického podlaží 4.NP bude z tahokovových desek kotvených k nosnému roštu. V chodbách a v laboratořích v místě oken jsou za účelem prosvětlení použity průsvitné tvarovky copilitu.

Hlavní vstup do objektu je přes stávající komunikační uzel Lc s výtahy a schodištěm. 1.NP obsahuje převážně prostory zázemí pro chov laboratorních zvířat, karanténu, technické prostory, serverovnu, mycí centrum, zásobování se sklady a sklad odpadu. 2.NP je koncipováno hlavně pro chov laboratorních zvířat, manipulaci s materiálem a pro zázemí chovatelek a vědců. 3.NP je věnováno chovu laboratorních zvířat, chirurgickým laboratořím, behaviorálnímu výzkumu a zázemí chovatelek a vědců. 4.NP (ustupující) je technické podlaží se vzduchotechnickými zařízeními, strojovnou chlazení a parními generátory.

Prostory jsou s ohledem na požadavky provozu důsledně rozděleny na „čisté“ a „špinavé“ včetně všech komunikací (chodby, výtah). Všechny vstupy do „čistých“ prostor (osob, technologie, i materiálu) jsou navrženy přes očistné zóny. Výzkumné a vědecké laboratoře jsou svým charakterem nevýrobní provozní soubory a tedy při jejich činnosti není potřeba žádných surovin a nevznikají žádné produkty ve smyslu výrobního procesu. Produktem výzkumu je prohloubení znalostí o studovaných procesech a systémech a s tím související aplikační výstupy – např. vývoj nových léčebných postupů, včasné diagnostiky, biologicky aktivních látek včetně chemoterapeutik, proteinového inženýrství, atd.

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • Klasifikační třída Primární energie z neobnovitelných zdrojů „A“ - mimořádně úsporná

Autoři projektu:

  • Projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení: ATELIER PS – Ing. Petr Sukdolák, Ing. arch. Jana Strachotová, Ing. arch. Michal Mihalčík
  • Projektová dokumentace pro změnu stavby před dokončením a pro provádění stavby: sdružení firem Energy Benefit Centre a.s. a JIKA-CZ s.r.o., Ing. Jiří Slánský, Ing. Jan Zachoval Ing. Luboš Knor, Ing. Michal Pávek (vzduchotechnika), Ing. Ondřej Hanzelka, Ing. Lukáš Fiedler, Ing. Vladimír Koutník, Ing. Aleš Utíkal, Roman Hladík, David Dostál.

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

  • Projektová dokumentace: DUR, DSP, DPS, DVZ
  • Inženýrská činnost, autorský dozor

Investor

  • Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Předpokládaná investice

  • 410 mil. Kč bez DPH
reference

Další stavby