27 / 49

Kulturní dům Klášterec nad Ohří

Přístavba a kompletní rekonstrukce objektu kulturního domu v Klášterci nad Ohří.


Jedná se o přístavbu a kompletní rekonstrukci budovy typizovaného objektu kulturního domu typu se sálem pro 400 osob, zrealizovanou v počátku 60. let 20 století. Stávající náplň budovy bude rozšířena o prostory knihovny, kavárny, gastroprovozu, hudebních zkušeben, klubu seniorů, pronajímatelných kanceláří atd.

Objekt je navržen v pasivním standardu - projekt řeší kompletní zateplení, vytápění, chlazení, vzduchotechniku, fotovoltaickou minielektrárnu a využití dešťových vod. Dále je kompletně řešen bezbariérový přístup, požárně bezpečnostní řešení, divadelní a audiovizuální technika atp.

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • Celková dodaná energie „A“ - mimořádně úsporná
  • Neobnovitelné primární energie „A“ - mimořádně úsporná

Autoři projektu:

architektonická studie 2012: Ing. arch. Dalibor Borák, Ing. arch. Helena Boráková, Ing. arch. Veronika Havlátová

projektová dokumentace 2019: Ing. Libor Truhelka, Ing. Miroslav Zyma, Ing. Radek Pálenkáš (stavební část), Ing. Luboš Knor, Ing. Barbora Moreczová (vzduchotechnika), Ing. Dušan Davídek (statika), Ing. Boris Lenert (PBŘS), Ing. Jan Ritzinger (ZOTK), Ing. Petr Koldovský (kanalizace, vodovod), Ing. Jan Mandzák (tepelný výměník, teplovod), Ing. Martin Frühauf (elektro – silnoproud), Ing. Lukáš Jarath (elektro – slaboproud), Ing. Miroslav Ondřej (MaR), Ing. Ivo Štolc (fotovoltaika), Ing. Michal Štěpánik, Ph.D. (dopravní stavby), Ing. Jan Šteflíček (sadové úpravy), Ing. Bc. Daniela Kreisingerová (PENB), Ing. Tomáš, Hrádek (akustika), Ing. Tomáš Baťa (gastro).

Rozsah služeb Energy Benefit Centre:

  • projektová dokumentace DÚR, DSP, DPS

Investor

  • Město Klášterec nad Ohří

Předpokládaná investice

  • 155,5 mil. Kč bez DPH

Dotace OPŽP

  • 45,0 mil. Kč
reference

Další stavby