3D skenování budov

3D skenování budov – přesná digitální data pro váš projekt

Převeďte svou stavbu do digitálního modelu pomocí 3D skenování. Na milimetry přesná data zachycená 3D skenerem zefektivňují výrobní procesy projektu a snižují náklady na realizaci.

úvod

3D laserové skenování budov

Pomocí 3D skenování převedeme reálnou podobu vaší stavby do precizního digitálního modelu. Ať už se jedná o administrativní komplex, bohatě zdobenou historickou budovu, nebo třeba nemocnici, 3D skenování zachytí s milimetrovou přesností jejich skutečný stav bez potřeby omezení provozu. 3D skenování má širokou škálu využití při přípravě projektů, při rekonstrukcích nebo povinné pasportizaci budov. Spolehněte se na naše know-how v oblasti 3D skenování.

Pro jaké účely lze využít
3D laserové skenování?

Využijte potenciál 3D skenování pro dokumentaci skutečného stavu stavby, revize, projektování nebo pro výstavbu.

 • Zaměření stavebních objektů (navrhování rekonstrukcí, výstavba nových objektů, plánování úprav infrastruktury ad.)
 • Podklady pro BIM
 • Povinná pasportizace budov a objektů (§ 125 odst. 1 stavebního zákona)
 • Vytvoření digitálních modelů terénu
 • Kontrola stavby (inspekční, etapové měření stavby a porovnání výsledků s plánem, odhalení potenciálních problémů během stavebního procesu)
 • Vizualizace, 3D virtuální prohlídky budov, podklady pro 3D tisk (marketingové a edukační účely, prezentace projektu pro investora)
 • Rekonstrukce historických objektů (detailní modely historických budov, pro potřeby rekonstrukce a zachování kulturního dědictví)
 • Návrh infrastruktury (detailní plánování infrastruktury, podklady pro projektování silnic, mostů a dalších dopravních projektů)
 • Získání dalších prostorových informací při změně projektu a požadavků investora
 • Ideální podklad pro zaměření stávajících TZB a dalších konstrukcí stavby
 • Zaměření poloh a situací archeologických nalezišť
 • Získání hodnot výpočtů objemů a kubatur skládek ad.
výhody

Výhody 3D laserového
skenování interiérů a exteriérů

Ať už potřebujete splnit zákonnou povinnost pasportizace stavby, nebo chcete získat podklady pro svůj projekt, můžete se spolehnout na naše odborníky, kteří pro vás zajistí 3D skenování i návazné služby, jako je projekce všech stupňů dokumentace a inženýring.

Přesnost na 3–6 mm

3D skenování poskytuje oproti tradičním metodám měření přesné a detailní výstupy. V jednom komplexním 3D modelu tak najdete všechny aktuální stavební prvky, jako jsou nosníky, sloupy, stropy, vnitřní stěny; součástí může být i okolní krajina.

Bezkontaktnost a rychlost

Rychlost skenování je 990 000 bodů za sekundu, zaměření tak zvládne za krátkou dobu i jeden pracovník. Během měření nedochází k omezení provozu budovy nebo k nebezpečným situacím, které nastávaly při využití tradičních metod měření.

Odborné know-how

S našimi zkušenostmi a profesionálním know-how dokážeme optimalizovat využití 3D skenování podle vašich konkrétních požadavků, např. pro projektování, dokumentaci, analýzy apod. Zajistíme pro vás i související služby, včetně žádostí o dotace a/nebo projektování v BIM.

Nezávislost na okolnostech

Skenovat lze objekty jakýchkoliv velikostí a tvarů. 3D skener nasnímá tzv. mračna bodů, která přenáší informace o pozici každého bodu v prostoru. Skenování může probíhat za denního světla, uprostřed noci, v interiéru i exteriéru.

Široké využití

Jedno měření – různé typy výstupů na míru vašich potřeb. Výstupy z 3D měření slouží jako podklady pro budoucí projekční práce, zachování informací o stávajícím stavu v čase, možnost vrácení se do konkrétní fáze a přepracování projektu apod.

využití

Kde všude najde 3D skenování budov uplatnění?

Státní správa a samospráva

Zajištění podkladů pro přípravu zadávacích řízení atd.

Povinná pasportizace budov

Projektanti, architekti

Podklady pro výstavbu a rekonstrukce

Podklady pro BIM, tvorba 3D modelů atd.

Stavební firmy a investoři

Zaměření skutečného provedení stavby

Zaměření dílčích etap výstavby

Měření komplikovaných fasád

Skenování historických budov, technologických zařízení, průmyslových komplexů atd.

Veřejné budovy a zařízení

Zdravotnická zařízení, ubytovací nebo stravovací zařízení (hotely, resorty, jídelny), areály (sportovní, průmyslové), výstavní prostory a muzea, hrady a zámky, kostely, ad.

3D virtuální prohlídky budov

Zajištění podkladů pro rekonstrukce nebo výstavbu

pasportizace budov

Máte splněnu zákonnou povinnost pasportizace budov?

Povinnost zdokumentovat skutečné provedení stavby – pasportizaci – má každý vlastník stavby (dle § 125 stavebního zákona). V praxi často dokumentace chybí, není kompletní nebo neodpovídá skutečnému stavu. Pasportizace pomocí 3D skenování vám rychle zajistí komplexní data, která vám usnadní práci na dalších projektech.

Pasportizací stavby splníte zákonnou povinnost a zároveň získáte cenná data pro vaše další projekty:

 • Podklady pro plánování rekonstrukce nebo modernizace budovy
 • Podklady pro žádosti o dotace
 • Podklady pro vypracování průkazu energetické náročnosti budovy
 • Podklady pro údržbu stavby a pro opravy (facility management)
 • Podklady pro prodej nebo pronájem budovy
 • Podklady pro odstranění existující stavby
reference

Realizovali jsme stovky úspěšných projektů pro zákazníky z celé České republiky.

O kvalitě naší práce nejlépe hovoří námi realizované projekty.
Pomohli jsme celé řadě zákazníků ze soukromého i veřejného sektoru rekonstruovat celou řadu budov, postavit stavby zcela nové a uspořit náklady na energie.

Všechny reference
poptávka

Chcete o 3D skenování vědět víc?

Napište nám, abyste zjistili, jaké výhody může 3D skenování přinést vaší společnosti.