6 / 49

Pavilon pro matku a dítě oblastní nemocnice Mladá Boleslav

Přístavba pavilonu pro matku a dítě bude navazovat na stávající objekty Klaudiánovy nemocnice Mladá Boleslav. Přístavbu tvoří objekty B a Z, které jsou navrženy v pasivním standardu.


V pavilonu pro matku a dítě bude umístěno dětské a gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice. Objekt B, který se z části zrekonstruuje a z části dostaví, je primárně určen pro lůžkovou část obou oddělení, v objektu Z se umístí prostory pro zákrokové a operační sály a porodní část. V přízemí obou objektů jsou plánovány ambulantní provozy.

Objekt je navržen jako železo betonový skelet. Principy zateplených fasád vycházejí z analýz okolních vlivů jako je oslunění, prosvětlení místností nebo hluk. Stínícími prvky jsou předsazené fixní lamely. Jako primární zdroj tepla bude sloužit kaskáda tepelných čerpadel země/ voda, přebytečné teplo při chlazení se využije pro předehřev teplé vody, anebo se uloží do vrtů pro jejich regeneraci. Bivalentním zdrojem bude centrální zdroj tepla. Jako bivalentní zdroj chladu bude sloužit posílený stávající zdroj.) Celý objekt bude nuceně větrán, včetně využití rekuperace tepla z odpadního vzduchu, na střechu budovy se umístí FVE.

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • Celková dodaná energie „A“ - mimořádně úsporná
  • Neobnovitelné primární energie „A“ - mimořádně úsporná

Autoři projektu:

  • Architektonická studie: Ing. arch. T. Velehradský, Ing. arch. F. Türk, Ing. arch. S. Scholzová, Ing. L. Knor, M. Frühauf
  • Projektová dokumentace: Ing. arch. T. Velehradský, Ing. K. Cihlář, Ing. Libor Truhelka, Ing. L. Knor, Ing. T. Brotánek, Ing. L. Fiedler

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

  • Projektová dokumentace: Studie, DÚSP, DPS

Investor

  • Středočeský kraj

Předpokládaná investice

  • 1,12 mld. Kč bez DPH

Žádost o dotaci z OPŽP

  • 228 mil. Kč
reference

Další stavby