5 / 49

Základní škola Romance – Praha Uhříněves

Novostavba základní školy v pasivním standardu s kapacitou 810 žáků. Zázemí školy tvoří uzavřený areál se sportovním hřištěm, dvě tělocvičny, školní jídelna a kuchyně s kapacitou 1500 jídel za den.


Jedná se o novostavbu areálu základní školy včetně příslušné infrastruktury. V budově je umístěno 27 kmenových a řada odborných učeben, družiny. Součástí jsou 2 tělocvičny, jídelna s kuchyní a venkovní sportoviště s hřišti, atletickou dráhou délky 150 m, včetně zázemí pro sportovce a diváky.

Budova školy je suverénní objekt, který utváří veřejný prostor. Objekt školy je umístěn v severní polovině pozemku tak, aby byl co nejdále od zdroje hluku a znečištění od komunikace Přátelství. Jižní část pozemku je využita pro školní sportoviště. Hlavní vstup do budovy je orientovaný směrem na západ, na město a již vyprojektovanou a schválenou propojovací komunikaci se zastávkou autobusu.

Budova školy je provozně členěna do několika základních částí:

 • vstup
 • křídlo I. stupně
 • křídlo II. stupně
 • jídelna s kuchyní
 • malá tělocvična
 • velká tělocvična

Základní hmotu tvoří jednotlivá křídla dělena podle školních stupňů. Severní křídlo je věnováno prvnímu stupni, jižní křídla patří stupni druhému. Hlavní vstup je orientován mezi křídly školy. Na hlavní vstup navazuje hala s přímou vazbou na jídelnu a chodbou přístupná velká tělocvična. Na centrální jídelnu navazuje ve 2.NP malá tělocvična. Velká tělocvična je situována při východní hranici pozemku tak, aby tvořila hlukovou bariéru plánovanému východnímu dopravnímu obchvatu Prahy. Na jih do zeleně jsou otočeny křídla II. stupně, která tak umožňují žákům z přízemních učeben využívat venkovní prostory školy pro výuku. Navazují zde školní sportovní plochy – hřiště a atletický ovál. Při jižní hraně pozemku, v sousedství ulice Přátelství, jsou navrženy terénní úpravy, které tvoří tribunu atletického oválu a zároveň fungují jako optická clona proti této rušné komunikaci.

Koncept ZŠ je navržen s ohledem na nízké budoucí provozní náklady díky využití obnovitelných zdrojů energie. Vytápění/ chlazení bude zajištěno tepleným čerpadlem země/ voda. Větrání budovy bude řešeno nuceně s rekuperací vzduchu s vysokou mírou účinnosti. Na střeše budou osazeny fotovoltaické panely. Srážkové vody budou akumulovány pro závlahu vegetačních ploch. Střechy budou částečně řešeny jako vegetační. Budova bude vykazovat parametr pasivní stavby s konečnou potřebou tepla na vytápění budovy do 15 kWh/ (m²a).

Výsledná energetická náročnost budovy:

 • Celková dodaná energie „A“ - mimořádně úsporná
 • Neobnovitelné primární energie „A“ - mimořádně úsporná

Autoři projektu:

 • Architektonická studie – původní: OBERMEYER HELIKA, a.s.
 • Navazující architekt: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina
 • Projektová dokumentace: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina, Ing. Libor Truhelka, Ing. Miroslav Zyma, Ing. Dominik Jareš, Ing. Luboš Knor, Ing. Robert Mikšík, Ing. Jiří Surovec, Ondřej Zikán, Ing. Jan Vosáhlo, Jiří Škop, Ing. Ondřej Kuchtík, Ing. Jiří Průša, Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., Ing. Jan Přindiš

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

 • Projektová dokumentace: DSP, IČ, DPS, AD, dotační management

Investor

 • Městská část Praha – Uhříněves

Předpokládaná investice

 • 900 mil. Kč bez DPH
reference

Další stavby