14 / 48

Vědecké centrum REFRESH – nová budova VŠB – TUO

Výstavba moderní nové budovy Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava s kapacitou až 50 laboratoří, které budou určeny pro vědu, výzkum a vzdělání.


Jedná se o novostavbu bez přístupu veřejnosti, díky které zde vznikne jedinečný prostor pro výzkum a vzdělání.
Budova je navržena jako sedmipodlažní - dvě podzemní a pět nadzemních.
Kapacitou objekt pojme až 350 osob, 50 laboratoří i výzkumných pracovišť a 150 pracoven.
Součástí budovy je nové sociální zázemí a prostory technického vybavení.
V neposlední řadě je navrhováno také podzemní parkoviště pro 160 automobilů a 20 motocyklů.

Nosný systém celé budovy je tvořen železobetonovým monolitickým skeletem s doplněnými železobetonovými monolitickými stěnami.
Obalový plášť bude opatřen částečně zateplovacím systémem s plechovým fasádním obkladem a charakteristickou mozaikovou omítkou. Místy bude plášť řešen jako předsazená prosklená sloupkopříčková fasáda.
Střechy jsou pro optimální moderní vizuální dojem navrženy ploché.

K vytápění objektu bude jako hlavní zdroj tepla sloužit kaskáda elektrických tepelných čerpadel typu země voda, využívající geotermální energii z vrtného pole umístěného na přilehlém pozemku.
Záložním/doplňkovým zdroje energie, v případě výpadku tepelných čerpadel, bude kaskáda elektrokotlů.

Celý objekt bude nuceně větrán a bude využíváno rekuperace tepla z odpadního vzduchu. Vzduchotechnické jednotky budou vybaveny rotačními, případně deskovými rekuperátory.

Novostavba bude dle klasifikační třídy samozřejmě zařazena do kategorie velmi úsporných budov.

Výsledná energetická náročnost budovy:

 • Neobnovitelné primární energie „A“ – mimořádně úsporná

Autoři projektu:

 • HIP: Ing. Libor Truhelka
 • BIM manažer: Ing. Vít Veverka, Ing. Lukáš Hovorka a Ing. arch Karolína Bilová
 • Architektonická studie: Ing. arch. Martin Chválek, Ing. arch. Ondřej Stuchlý
 • Projektová dokumentace: Ing. arch. Lumír Flagar, Ing. Dalibor Staněk, Ing. Hana Šeligová, Ing. Erika Pohoreli, Ing. Jan Košner PhD., Radim Blaťák, Jan Kupec, Ing. Jiří Talášek, Ing. Petra Ličková

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

 • Přepracování architektonické studie
 • Projektová dokumentace: DÚR, DSP, DPS
 • Inženýrská činnost
 • Autorský dozor

Investor

 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Předpokládaná investice

 • odhad 1,2 mld. Kč bez DPH
reference

Další stavby