31 / 49

Rekonstrukce budovy ÚMČ Brno - Královo Pole

Rekonstrukce vnitřních prostor s vestavbou podkroví, zateplením dvorní části a úprava parteru do ulice Husitská.


Rekonstrukce objektu Úřadu městské části Královo Pole postaveného podle brněnského architekta Jindřicha Kumpošta v letech 1924 – 1925. Rozsahově rekonstrukce obsahuje modernizaci vnitřních prostor úřadu, vestavbu podkroví, zateplení dvorní části objektu a střešní konstrukce. Návrh klade důraz na nové provozně dispoziční uspořádání struktury úřadu, vzájemné návaznosti a potřeby státní správy a samosprávy.

Památkově chráněný objekt vyžaduje citlivé řešení rekonstrukce bez zásahu do chráněné uliční fasády. Všechny úpravy jsou provedeny v souladu vzájemného propojení moderního fungování úřadu se zachováním historické stopy a prvků objektu moderní architektury meziválečného období.

Bylo navrženo zateplení dvorní části objektu a půdní vestavba s dominantním vikýřem pro získání rezervní plochy úřadu. Nové konstrukce nepřesáhnou úroveň výšky stávajícího hřebene střechy. Rozšíření ploch o stávající prostory provozu uzenářství umožňují vytvořit nové otevřené prostory v přízemí objektu. Stávající vstupní prostory a foyer se tak mohou stát novou prostorovou součástí a dominantou Radnice ÚMČ – Brno, Královo Pole.

Pro zajištění požadavků na budoucí provoz budovy je navrženo vybudování nové strojovny VZT, která se je umístěna v části podkroví a střešní roviny dvorní části. Stavebně dispozičními úpravami se zasáhne do historické stopy objektu, její hodnota se však neztratí, ale bude naopak zvýšena v kontextu současných potřeb.

V rámci stavebních úprav je navrženo zateplení dvorní části objektu a vestavba nových prostor do stávající střešní konstrukce. Na nové střešní konstrukci bude umístěna FVE elektrárna sestávající z 90 ks solárních monokrystalických panelů o celkovém výkonu 41,8 kWp. V budově dojde k rekonstrukci stávající otopné soustavy, rekonstrukci systému chlazení s možností reverzního provozu v režimu vytápění (tepelné čerpadlo) a osazení systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.

Výsledná energetická náročnost budovy:

-

Autoři projektu:

  • Architektonická studie: Ing. arch. David Hoffmann - ADH architects, s.r.o.,
  • Vstupní posouzení možnosti získání podpory z NPŽP: Ing. Michaela Chadimová, Ing. Jan Košner, Ph.D.
  • Projektová dokumentace: Ing. Libor Truhelka (stavební), Ing. Ivan Komínek (stavební), Ing. Miroslava Kneprová (stavební), Gabriela Dobiášová (stavební), Ing. Jan Košner, Ph.D. (TZB), Bc. Marek Kopeček (VZT), Jiří Provazník (ELI), Martin Chalupa (FVE), Ing. Erika Pohorelli (PBŘ)

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

  • Architektonická studie
  • Vstupní posouzení možnosti získání podpory z NPŽP
  • Projektová dokumentace: DÚSP, DPS
  • AD

Investor

  • Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

Předpokládaná investice

  • 98 mil. Kč bez DPH
reference

Další stavby