17 / 49

Fakultní nemocnice u sv. Anny – JIP, URGENT, OCHO

Rekonstrukce oddělení onkologicky-chirurgického, jednotky intenzivní péče a urgentního příjmu Fakultní nemocnice u sv. Anny se týká budov P, J, B1 a O1. Cílem úprav především vnitřních prostor je zefektivnění lékařské péče, které je zajištěno např. využitelnějším členěním původních dispozic či přemístěním a vybudováním nových pracovišť nemocnice.


Onkologicko-chirurgické oddělení – 22 OCHO:

Stavební úpravy v budově P Fakultní nemocnice jsou spojeny se změnou v užívání místností v 1.PP – ze spisovny vzniknou provozní sklady. Kromě tohoto se zvětší dveřní otvory a vybudují se předstěny s odvětráním do venkovního prostředí. Mezi 1.PP a 4.NP bude odstraněno a nově osazeno zábradlí pro schodišťový provoz.

Onkologické oddělení – OCHO 22 bude umístěno ve 4.NP, které původně sloužilo pouze jako zázemí lékařů. Nové dispoziční řešení zahrnuje vybourání stávajících příček a jejich nahrazení příčkami akustickými. Díky tomuto vznikne 5 pokojů pro pacienty, lékařský pokoj, sesterna, přípravna, koupelna (i pro imobilní pacienty), zázemí pro zaměstnance, 2 sklady na čistý materiál, sklad na špinavý a infekční materiál, 2 úklidové místnosti, vstupní prostor a chodba.

Jednotka intenzivní péče – 65 JIP:

Rekonstrukcí oddělení JIP, které se nachází ve stávající budově J Fakultní nemocnice, dojde k novému dispozičnímu členění 1.PP a 1.NP díky vybourání nenosných i nosných stěn a nově vybudovaným příčkám a dozdívkám a k propojení stávajících prostor pro vytvoření strojovny technických zařízení budov.

Stavební úpravy počítají také s podporou stropu v 1.PP, vybouráním nového dveřního otvoru do strojovny VZT, jejíž vedení se osadí na východní straně budovy. Na jižní straně fasády budou vyměněny okna a stávající anglický dvorek projde celkovou opravou.

Urgentní příjem:

Ke stavebním úpravám (mírné rozšíření) dojde v 1.PP a 1.NP budovy O1 a B1 Fakultní nemocnice – v současné době se zde nachází Anezteziologicko-resuscitační klinika, nově zde bude vybudován Urgentní příjem. Stávající oddělení urgentního příjmu pro vysokoprahové pacienty nahradí kapacitní oddělení s lůžkovou i ambulantní částí a nízkoprahová část s ambulancemi interny, neurologie a chirurgie. Nově zde bude vybudováno sdílené pracoviště RTG.

Autoři projektu:

FN U sv Anny v Brně – rekonstrukce oddělení 22 OCHO
Architektonická studie: LT projekt a.s.
Projektová dokumentace: Ing. Robert Koska, Ing. Zbyněk Červinka, Ing. Martin Malec, Ing. Tomáš Skyba

FN U sv Anny v Brně – rekonstrukce oddělení 65 JIP
Architektonická studie: LT projekt a.s.
Projektová dokumentace: Ing. Robert Koska, Ing. Zbyněk Červinka, Ing. Martin Malec, Ing. Tomáš Skyba

FN U sv Anny v Brně – Urgentní příjem
Architektonická studie: Ateliér Velehradský, s.r.o.
Přepracování architektonické studie: Energy Benefit Centre a.s., Studio AL s.r.o.
Projektová dokumentace: Ing. Libor Truhelka, Ing. Zbyněk Červinka, Ing. Martin Malec, Ing. Tomáš Skyba, Ing. Arch Alice Šimečková

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

  • Projektová dokumentace: jednostupňová (DSP a DPS)
  • Autorský dozor

Přepokládaná investice OCHO

  • 14 mil. Kč bez DPH

Přepokládaná investice JIP

  • 39 mil. Kč bez DPH

Přepokládaná investice URGENT

  • 83 mil. Kč bez DPH
reference

Další stavby