18 / 49

Úřad práce ČR Pardubice - výstavba nové budovy

Projekt se skládá ze dvou objektů - Úřad práce a Školicí středisko.


V obou případech se jedná o administrativní budovy s nízkou energetickou náročností.

Budova Úřadu práce

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • Celková dodaná energie „B“ - velmi úsporná
  • Neobnovitelné primární energie „B“ – velmi úsporná

K dosáhnutí těchto hodnot bylo použito zateplení všech svislých i vodorovných konstrukcí a výplně otvorů s nízkým součinitelem prostupu tepla. Zdrojem tepla a chladu bude kaskáda čtyř chillerů s celkovým chladicím výkonem 325 kW při teplotním spádu 7/12 °C a venkovní teplotě 35 °C. Celkový topný výkon je 260 kW při teplotním spádu 45/38 °C a venkovní teplotě –15 °C. Jako záložní zdroj bude sloužit CZT a stávající teplovodní rozvod.

Budova Školicího střediska

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • Celková dodaná energie „B“ - velmi úsporná
  • Neobnovitelné primární energie B – velmi úsporná

Objekty splňují požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie.

K dosáhnutí těchto hodnot bylo použito zateplení všech svislých i vodorovných konstrukcí a výplně otvorů s nízkým součinitelem prostupu tepla. Zdrojem tepla a chladu bude kaskáda dvou chillerů s celkovým chladicím výkonem 325 kW při teplotním spádu 7/12 °C a venkovní teplotě 35 °C. Celkový topný výkon je 260 kW při teplotním spádu 45/38 °C a venkovní teplotě –15 °C. Jako záložní zdroj bude sloužit CZT a stávající teplovodní rozvod.

Autoři projektu:

Ing. arch. Macas, Ing. arch. Bazelová, Ing. Vladimír Fiedler, Ing. Josef Pirochta, Ing. arch Július Kovács

Investor

  • Úřad práce ČR Pardubice

Předpokládaná investice

  • 312 mil. Kč bez DPH
reference

Další stavby