25 / 49

Koncepce areálu Centra sociálních služeb - Praha Březiněves

Architektonická studie se zaměřuje na doplnění stávajícího nedokončeného areálu o nové služby veřejnosti, včetně zajištění bezpečného zpřístupnění místnímu obyvatelstvu a vytvoření rozptylové plochy pro pěší.


Navrhujeme vytvoření dvou nových budov. Prvním objektem je sídlo Úřadu MČ spojené s pobočkou České pošty. Druhý objekt tvoří multifunkční sál a knihovna.

V návrhu je klíčové řešení zkvalitnění veřejného prostranství - pohyb a pobyt pěších, zpřehlednění uspořádání prostoru areálu, vymezení zón pohybu a zklidnění.

Návrh řeší problematiku současného areálu, který nyní není plnohodnotně využíván a nečerpá ze svých předností.

Nedostatky stávajícího areálu:

 • 2 ze 4 objektů v areálu jsou zcela nevyužívané
 • parkoviště tvoří střed areálu, čímž vzniká absence posezení a možnosti setkávání lidí
 • tristní nedostatek zeleně

V pohledově dominantní pozici, na křížení ulic Na Hlavní a K Březince, navrhujeme umístit nejdůležitější dům - budovu úřadu MČ. Zároveň je z této pohledově exponované partie patrný hlavní vstup do objektu. Před ním navrhujeme rozptylovou plochu pro pěší.

Budova knihovny a sálu je situována do severní klidové zóny, do které navádí návštěvníky areálu vodní plocha u úřadu společně s pásem zeleně a průhledem skrz areál až do zadní části.

Hmoty navrhovaných objektů jsou reminiscencí na tvarosloví stávající zástavby venkovského typu při použití soudobých výrazových prvků v bližším detailu.

Našim návrhem veřejného prostranství přinášíme do stávající sterilní vydlážděné plochy lidské měřítko, více zeleně, život a zklidnění.

Koncept je navržen s ohledem na nízké budoucí provozní náklady:

 • vytápění / chlazení bude zajištěno tepelným čerpadlem země/voda
 • větrání budovy bude řešeno nuceně s rekuperací vzduchu s vysokou mírou účinnosti
 • na střeše budou osazeny fotovoltaické panely
 • srážkové vody budou akumulovány pro závlahu vegetačních ploch
 • budovy budou vykazovat parametr pasivní stavby s konečnou potřebou tepla na vytápění budovy do 15 kWh/(m2a).

Výsledná energetická náročnost budovy:

 • Celková dodaná energie „A“ - mimořádně úsporná
 • Neobnovitelné primární energie „A“ - mimořádně úsporná

Autoři projektu:

 • Architektonická studie: Ing. arch. Monika Priesolová, Ing. arch. Jana Ticháčková

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

 • Architektonická studie

Investor

 • Městská část Praha - Březiněves

Předpokládaná investice

 • 100 mil. Kč vč. DPH
reference

Další stavby