24 / 49

Mateřská škola Čáslav

Mateřská škola Čáslav v nízkoenergetickém standardu s inteligentním ovládáním koncových prvků. Budova se zelenými střechami a herní zahradou nacházející se u ulice Prokopa Holého.


Novostavba mateřské školy pro 68 žáků v bývalém průmyslovém areálu na Jeníkovském předměstí v Čáslavi. Třídy MŠ jsou situovány nad hranou svahu nad ulicí V Břízkách s výhledy do krajiny údolní nivy říčky Brslenka.

Okolní brownfield bude revitalizován na herní zahradu s novou obslužnou komunikací včetně podélných parkovacích stání.

Architektonická studie ateliéru BLACK N´ARCH, s.r.o. byla společností Energy Benefit Centre a.s. precizována do úrovně pro společné povolení stavby a pro provedení stavby. Architekti se inspirovali zvlněnou splývavou siluetou a proměnlivou barevností chameleona, realizovanou fasádním opláštěním.

Koncept je navržen nejen s ohledem na budoucí provozní náklady, ale myšlenka má i edukativní rozměr. Pro zateplení budovy a výplně otvorů bude využita kombinace nejlepších materiálů na trhu s ohledem na součinitel prostupu tepla a rozumné ceny daného výrobku.

Vytápění bude zajištěno tepelným čerpadlem země/voda. Větrání budovy bude řešeno nuceně s rekuperací vzduchu s vysokou mírou účinnosti. Budova bude vykazovat parametr pasivní stavby s konečnou potřebou tepla na vytápění budovy do 25 kWh/(m²a).

V mateřské škole se budou nacházet tři kmenové třídy a místnost pro pohybové aktivity, kanceláře vedení, technické zázemí a školní kuchyň, která bude vařit stravu i pro další střediska MŠ Čáslav.

MŠ je navržená v bezbariérovém standardu. Provozní řešení umožňuje odpolední a večerní využívání sálu pro pohybové aktivity pro veřejnost.

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • Celková dodaná energie „A“ - mimořádně úsporná
  • Neobnovitelné primární energie „A“ - mimořádně úsporná

Autoři projektu:

  • Architektonická studie: BLACK N´ARCH, s.r.o., Ing. arch. Tomáš Císař
  • Projektová dokumentace: Ing. Libor Truhelka, Ing. Ivan Komínek, Ing. arch. et Ing. Petr Balcar, Ing. Jan Košner, Ing. arch. Július Kovács (stavební část), Ing. Tomáš Hübner (stavebně-konstrukční část), Ing. Josef Bartík a Ing. Ondřej Fojtů (vzduchotechnika), Ing. Dalibor Bílek (ústřední vytápění), Ing. Hana Maršálková (voda, kanalizace, plyn, ZTI), Jiří Provazník a Martin Chalupa (elektro), Ing. Zdeněk Křápek (PZTS)

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

  • Projektová dokumentace: DÚSP, DPS

Investor

  • Město Čáslav

Předpokládaná investice

  • 106 mil. Kč bez DPH
reference

Další stavby