2 / 49

Základní škola Praha Březiněves

Novostavba základní školy s kapacitou 540 žáků s nadstandardním sportovním zázemím. Energeticky úsporná budova v pasivním standardu, využívající obnovitelné zdroje energie.


Jedná se o novostavbu areálu základní školy na ploše 4,5 ha, včetně příslušné infrastruktury. V budově je umístěno 18 kmenových učeben, 9 odborných učeben, 5 družin a 1 učebna pro školní klub. Součástí jsou 2 tělocvičny a jídelna s kuchyní o kapacitě 600 jídel/den. Venkovní sportoviště s hřišti a atletickým oválem 400m, včetně zázemí pro sportovce a diváky.

Budova nové základní školy je řešena jako kompaktní monoblok o rozměrech cca 160 m x 34 m, podélnou osou reagující na stávající urbanistickou strukturu sídla - orientovaný ve směru sever-jih.

Provozně je rozdělen do 3 základních funkčních celků:

  • severní část – učební – třípodlažní objekt s plochou střechou, nepodsklepený, s ustupujícím 3. podlažím jídelny a gastroprovozu;
  • střední část obsahuje v úrovni přilehlého parteru vstupní prostory, ve vyšších podlažích obsahuje učební prostory.
  • jižní část - sportovní – třípodlažní objekt (1 podzemní + 2 nadzemní) s plochou střechou. Zapuštění této části je reakcí délkově značného rozměru objektu na svažitost pozemku.

Koncept je navržen s ohledem na nízké budoucí provozní náklady. Vytápění / chlazení bude zajištěno tepleným čerpadlem země/voda. Větrání budovy bude řešeno nuceně s rekuperací vzduchu s vysokou mírou účinnosti. Na střeše budou osazeny fotovoltaické panely. Srážkové vody budou akumulovány pro závlahu vegetačních ploch. Střechy budou převážně řešeny jako vegetační. Budova bude vykazovat parametr pasivní stavby s konečnou potřebou tepla na vytápění budovy do 15 kWh/(m2a).

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • Celková dodaná energie „A“ - mimořádně úsporná
  • Neobnovitelné primární energie „A“ - mimořádně úsporná Autoři projektu:
  • Architektonická studie: arch. Petr Starčevič, MgA. Petr Macek
  • Projektová dokumentace: Libor Truhelka, Ing. Miroslav Zyma, Ing. Lukáš Brotánek (stavební část), Ing. Luboš Knor (vzduchotechnika, vytápění)

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

  • Projektová dokumentace: DÚR, DSP

Investor

  • Městská část Praha - Březiněves

Předpokládaná investice

  • 800 mil. Kč bez DPH
reference

Další stavby