22 / 49

Rekonstrukce komplexu administrativních budov „Emauzy“ na inteligentní budovu

Kompletní rekonstrukce areálu budov Pragerových kostek na inteligentní energeticky úspornou budovu, využívající obnovitelné zdroje.


Projekt řeší především nevyhovující statické zajištění a požární bezpečnost. Plášť obálky se zasklením heat-mirror s integrovanými fotovoltaickými panely, jak v plášti budov, tak na její střeše. K chlazení je využita nedaleká řeka Vltava a navržen přivaděč.

Vytápění je řešeno tepelnými čerpadly. Součástí je kompletní rekonstrukce interiérů budovy. Budova je s ohledem na využití obnovitelných zdrojů energie hodnocena v klasifikační stupnici neobnovitelné energie jako „A“ – mimořádně úsporná.

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • Celková dodaná energie „B“ - velmi úsporná
  • Neobnovitelné primární energie „A“ - mimořádně úsporná

Autoři projektu:

Ing. Petr Dědič, Ing. arch. Petr Ovčačík, Ing. Libor Truhelka, Ing. Radek Pálenkáš, Ing. Luboš Knor, Ing. Tomáš Brotánek, Ing. Martin Fruhauf, Ing. Lukáš Jarath, Ing. Karel Košek, Ing. Jiří Procházka

Rozsah služeb Energy Benefit Centre:

  • projektová dokumentace

Investor

  • Magistrát hlavního města Praha

Předpokládaná investice

  • 830,0 mil. Kč bez DPH
reference

Další stavby