23 / 49

Domov pro seniory Liptál

Projekt novostavby domova pro seniory v Liptále je koncipován jako přístavba ke stávajícímu objektu bývalé školy a dětského domova.


Kapacita zařízení je 58 lůžek dělených na základní domov a domov se zvláštním režimem pro seniory upoutané na lůžko.

Nosný systém je kombinací železobetonových sloupů a stěnové obvodové konstrukce z vápenopískových cihel. Ty budou využity i na vnitřní stěny, aby se zvýšila hodnota tepelné akumulace objektu a využije se jejich struktura k podpoře akustického komfortu. Stropy jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky. Venkovní plášť je navržen jako omítaný s tepelnou izolací z minerální vlny. Princip střech je obdobou skladby fasádního pláště. Těžká nosná konstrukce zvyšující akumulaci tepla a vytvářející lepší fázový posun tepla bude z vrchu kontaktně zateplena tepelnou izolací na bázi PUR desek a EPS.

Autoři projektu:

  • Architektonické řešení stavby: Ing. Arch. Svatopluk Sládeček
  • Projektová dokumentace: Arch. Joanna Klimek, Ing. Libor Truhelka, Ing. Jan Lukáš, Ing. Jana Opělová, Ing. Luboš Knor, Bc. Ondřej Hampel, Ondřej Koutňák, Ing. Věra Majorošová, Ing. Dana Kožušníková, Ing. Michal Pávek, Ing. Jan Schwarzer, Ing. Arch. Milan Sýkorský, Ph.D. Radim Blaťák, Jan Kupec, Libor Fiala, Ing. Gabriela Vyškovská, Martin Tuma, Tomáš Konečný, Renata Jandeková

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

Projektová dokumentace: DUR, DSP, IČ k DSP

Investor

  • Zlínský kraj

Předpokládaná investice

  • 310 mil. Kč bez DPH
reference

Další stavby