47 / 49

Rekonstrukce komplexu budov Střední odborné školy Kolín

Komplexní řešení celého areálu budov školy. Rekonstrukce zahrnuje administrativní zázemí a objektu pro ubytování studentů, zejména pak výměnu původních výplní otvorů za nové s izolačním zasklením.


Dále pak zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem včetně zateplení soklových částí, zateplení plochých střešních konstrukcí a na výškovém objektu je navržen nový lehký obvodový plášť s využitím fasádních panelů s jádrem z minerální vlny tl.200mm (Kingspan KS1150 FR) při využití nosného konstrukční systému původní fasády z boletických panelů. Zároveň byla v objektu školy navržena vzduchotechnika se zpětným získáváním tepla (s rekuperací) a rekonstrukce stávající výměníkové stanice pro celý areál a všech navazujících profesí. Celkový větrací výkon vzduchotechnických jednotek v objektu školy: 6 750 m3/hod.

Výsledná energetická náročnost budovy.

Energetická náročnost areálu školy dle vyhlášky č. 78/2013 po realizaci všech opatření je: objekt kuchyně s jídelnou „C“, objekt školy „B“, objekt tělocvičny „C“ a budova domova mládeže „B“.

Autoři projektu:

Ing. arch Andrej Kušnierik, Ing. Robert Koska, Ing. Pavla Zmrzlíková, Ing. Luboš Knor, Lukáš Diviš, Ing. Jiří Kadleček, Aleš Moravec, Ing. Petr Balvín, Jiři Flosman, Ing. Jindřich Matějka

Rozsah služeb Energy Benefit Centre:

  • DSP, DPS, IČ, AD

Investor

  • SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín, Středočeský kraj

Realizace stavby

  • 2017 - 2018

Investice

  • 57,6 mil. Kč bez DPH
reference

Další stavby