46 / 49

Rekonstrukce mateřské školy Sebranice u Litomyšle

Rekonstrukce a dostavba mateřské školy v obci Sebranice u Litomyšle včetně zpevněných ploch a zahrady.


V rámci projektu bude vybudována nová jídelna, ložnice, šatna, zázemí pro zaměstnance, čtyři herny a kompletní rekonstrukce technického zařízení budovy. Novým zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude plynové tepelné čerpadlo o výkonu 18 kW, bivalentní zdroj (plynový kondenzační kotel) o výkonu 24 kW.

Budova je s ohledem na využití obnovitelných zdrojů energie hodnocena v klasifikační stupnici neobnovitelné energie jako B - mimořádně úsporná.

Výsledná energetická náročnost budovy.

  • celková dodané energie B - velmi úsporná
  • neobnovitelné primární energie B - velmi úsporná

Autoři projektu:

Ing. arch. Jiří Vácha, Ing. Jan Košner, Ph.D.; Ing. Michaela Náglová; Aleš Floryček; Miloš Lojda; Josef Sekan

Rozsah služeb Energy Benefit Centre:

  • projektová dokumentace pro společného povolení

Investor

  • Obec Sebranice

Předpokládaná investice

  • cca 39,6 mil. Kč bez DPH

Dotace z programu MF

  • 38,4 mil. Kč
reference

Další stavby