36 / 49

Svazková základní škola Ondřejov

Projekt zahrnuje kompletní prostory pro školní výuku, vč. tělocvičny, stravovacího provozu, jídelny a odborných učeben, dle nejnovějších požadavků MŠMT pro vzdělávání v 21. století.


Budova je koncipován jako pasivní budova dle požadavků EU s možností dotace z OPŽP. Nosný systém je stěnový obousměrný. Železobetonové stěny budou využity jak na obvodové, tak i na vnitřní nosné stěny. Stropy a střechy jsou navrženy jako monolitické obousměrně pnuté železobetonové desky. Použitím hmotných železobetonových prvků dojde ke zvýšení hodnoty teplené akumulace objektu a vytvoří lepší fázový posun tepla s pozitivním vlivem na zajištění tepelné stability vnitřního prostředí stavby (zejm. ochrana proti přehřívání v letním období).

Venkovní exponovaný plášť je navržen z lícových cihelných pásků na KZS. Střecha je navržena jako jednoplášťová nevětraná s povlakovou krytinou; v exponovaných partiích pak vegetační s extenzivní zelení.

Vytápění, chlazení a příprava TV jsou řešeny systémem tepelných čerpadel země – voda. Ty jsou využity jak pro vytápění, tak pro chlazení budovy. Řízené větrání je s rekuperací vzduchu. Střechy jsou využity k výrobě elektřiny pomocí fotovoltaického systému.  Budova je navržena jako pasivní s využitím nejmodernějších dostupných technologií.  

Výsledná energetická náročnost budovy.

  • celková dodané energie A - mimořádně úsporná
  • neobnovitelné primární energie A - mimořádně úsporná

Autoři projektu:

Ateliér A6 a Energy Benefit: studie, DUR, DSP, IČ, DVZ, AD

Architekt: Atelier A6, s.r.o.: Ing. Arch. Michal Nekola, Ing. arch. Štěpán Braťka,

Projektant: Energy Benefit Centre, a.s.,: Ing. Miroslav Zyma, Ing. Libor Truhelka, Ing. Petr Skala, Ing. Luboš Knor, Ing. Tomáš Brotánek, Lukáš Diviš, Ing. Bc. Daniela Kreisingerová

Investor

  • Dobrovolný svazek obcí Svazková škola Ondřejov

Celková investice

  • 415 mil. Kč bez DPH

Dotace MŠMT a OPŽP

  • 343,4 mil. Kč a 83,5 mil. Kč
reference

Další stavby