21 / 49

Domov pro seniory BRNO - Kosmonautů

Stavební úpravy stávajícího objektu Domova pro seniory Kosmonautů v Brně a přístavba nového dvoupatrového provozního pavilonu s multifunkčním sálem a novým vstupem do objektu.


Předmětem projektu jsou stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy, zajištění požadavků požární bezpečnosti a vybudování nových prostorů pro administrativní provoz Domova pro seniory Kosmonautů včetně nových společenských prostorů a venkovních úprav.

Domov pro Seniory byl postaven v 70. letech 20. století jako typizovaný 7 patrový panelový dům s plochou střechou a s vnitřním odvodněním.

První fáze projektu navrhuje stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy jako zateplení obvodového pláště a střechy, výměnu všech výplní otvorů a instalaci fotovoltaických panelů na střechu budovy. Současně je navržena přístavba požárního schodiště z jižní strany objektu a přístavba evakuačního výtahu ze západní strany objektu.

Druhá fáze představuje přístavbu dvoupatrového provozního pavilonu s multifunkční sálem a se zelenou střechou. Do nové přístavby je přesunut hlavní bezbariérový vstup s recepcí. Součástí projektu je vybudování přízemní terasy, která bude volně přístupna veřejnosti.

Původní lůžková kapacita je zachována.

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • Celková dodaná energie „C“ - úsporná
  • Neobnovitelné primární energie „C“ - úsporná

Autoři projektu:

  • Architektonická studie: LT projekt - arch. Boris Hladký, Ing. arch. Martina Tkaczová
  • Projektová dokumentace: Libor Truhelka, Ing. arch Jiří Vácha, Bc. Dávid Balko, Miloš Lojda, Ing. Jan Košner, Ph.D, Bc. Ondřej Hampel, Ing. Miroslav Zemánek

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

Projektová dokumentace: DSP, DPS

Investor

  • Statutární město Brno

Předpokládaná investice

  • 73 mil. Kč bez DPH
reference

Další stavby