36 / 48

Základní škola Dolní Újezd

Kompletní rekonstrukce areálu budov ZŠ s důrazem na snížení energetické náročnosti.


Zahrnuje, zateplení vodorovných a svislých konstrukcí, výměnu výplňových otvorů za plastová a špaletová v historické budově. Součásti byla rekonstrukce zdroje vytápění s přechodem na plynová teplená čerpadla země /voda a termický systém s vakuovými trubicovými kolektory o ploše 25,8 m2 na ohřev TV s přebytky využitými pro regeneraci zemních vrtů.

Náklady na všechna provedená opatření přesáhly částku 38 mil. Kč. Obec Dolní Újezd se podílela na realizaci projektu včetně rozsáhlé projektové přípravy a s tím spojené administrativy 43 % z celkových investičních nákladů. Zbývajících 57 % bylo hrazeno díky dotaci z Fondu soudržnosti a ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Provedenými opatřeními se podařilo snížit spotřebu energie o 70 %, což z hlediska rozpočtu obce představuje zajímavou úsporu 900 tis. Kč ročně (dle cen roku 2012). Vzhledem k rostoucím cenám energie se bude finanční úspora každým rokem zvyšovat.  S omezením spotřeby energie také významně souvisí i značné snížení produkce skleníkových plynů.

Dalším krokem modernizace ZŠ je instalace vzduchotechniky s rekuperací vzduchu a instalace fotovoltaického systému.

Výsledná energetická náročnost budovy.

  • celková dodané energie B - velmi úsporná

Rozsah služeb Energy Benefit Centre:

  • projektové řízení
  • projektová dokumentace zdrojové části vč. autorského dozoru
  • zajištění a administrace dotace
  • výběr zhotovitele

Investor

  • Obec Dolní Újezd

Celková investice

  • 38 mil. Kč

Dotace OPŽP

  • 21,8 mil. Kč
reference

Další stavby