38 / 49

Domov Kněžny Emmy Neratovice

Přístavba domova pro seniory v pasivním standardu.


Přístavba Domova pro seniory navýší kapacitu o dalších 62 klientů. Budova je koncipována jako pětipodlažní. V podzemí budou umístěny garáže s 23 parkovacími místy. Přístavba dále poskytuje nové společenské prostory pro klienty a kanceláře pro administrativu. Budova je navržena v souladu s požadavky dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí, který je určen na zvyšování kapacity pobytových zařízení sociálních služeb a současně dle požadavků Evropských dotací pro úsporné budovy v pasivním standardu.

Projekční tým pod vedením Ing. Libora Truhelky k přerodu na pasivní standard:

„Do projektu jsme vstoupili po vydaném územním rozhodnutí. Kvalitně zateplit objekt, zlepšit parametry otvorových výplní, vyřešit jejich stínění z jižní strany a přidat fotovoltaický i fototermický systém pro ohřev vody a výrobu elektřiny nebyl zase až takový problém. 

Nejsložitější však bylo do všech pobytových místností dostat technologii řízeného větrání s rekuperací tepla. Světlou výšku podlaží se již nedalo zvyšovat a řešení se vyvíjelo komplikovaně. Všechny stavební profese se tak musely vypořádat s malým prostorem, do kterého bylo nutné dostat všechny technologie a jejich rozvody. V projektování byl využit nejmodernější software REVIT a byl vytvořen 3D model celé budovy, aby byly maximálně eliminovány potenciální kolize při stavbě. Díky tomu je projekt velmi kvalitně připraven pro stavbu.“

Projekt řeší instalaci fotovoltaického systému o jmenovitém výkonu 36,96 kWp. Doplňkovým zdrojem tepla je dále teplovodní solární soustava s devíti deskovými kolektory o celkové ploše 20,66 m2, které budou sloužit k přípravě teplé vody, jejíž potřeba je v Domově značná. 

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • celková dodané energie A - mimořádně úsporná
  • neobnovitelné primární energie A - mimořádně úsporná

Autoři projektu:

  • Libor Truhelka, Ing. Marek Hrabčák, Jan Zeman, Ing. Dominika Mullerová, Ing. Michal Špalek, Ing. Tomáš Brotánek, Ing. Andrea Hlávková, Ing. Jan Kohout, Ing. Daniela Kreisingerová, Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

  • Projektová dokumentace: DSP, DPS, IČ, AD
Studie a DUR: CODE spol. s r.o.

Investor

  • Město Neratovice

Celková investice

  • 158,7 mil. Kč bez DPH

Dotace MPSV

  • 65 mil. Kč
reference

Další stavby