39 / 49

Novostavba budov domova s pečovatelskou službou Loučovice

Budovy jsou navrženy jako pasivní domky s mimořádně úspornou energetickou náročností, avšak s charakteristickými rysy šumavské, resp. lipenské architektury.


Jedná se o soubor dvou bytových domů, kde každý je tvořen dvěma dvoupodlažními částmi. Konstrukční systém objektu je navržen jako zděný. Zastřešení objektu je dřevěnými sbíjenými vazníky se střešní krytinou s falcovaným plechem. Stěny průčelí budou opatřeny dřevěným palubkovým obkladem, pod kterým bude provětrávaná vrstva tepelné izolace z minerální vlny. 

Zdrojem tepla pro vytápění bude tepelné čerpadlo vzduch/voda ve vnitřním provedení umístěné v technické místnosti budovy. Prostory bytů budou větrány jednotkami určenými pro řízené větrání s rekuperací tepla. Každý byt bude mít samostatnou VZT jednotku, která bude osazena pod stropem v místnosti vstupné chodby. Čerstvý vzduch bude přiváděn do pobytových prostor bytu a odváděn v koupelnách, WC a v kuchyni v blízkosti varného místa. Sání čerstvého vzduchu bude z fasády objektu. Čerstvý vzduch bude přiveden do VZT jednotky přes tlumič hluku z fasády objektu přes protidešťovou žaluzii. Na sedlové střeše orientované na jihovýchod bude instalován bezbateriový fotovoltaický systém.

Výsledná energetická náročnost budovy.

  • celková dodané energie A - mimořádně úsporná
  • neobnovitelné primární energie A - mimořádně úsporná

Autoři projektu:

Ing. Arch. Martin Hrádek, Ing. Arch. Martin Krupauer, Ing. Libor Truhelka, Ing. Vít Veverka, Ing. Luboš Knor, Ing. Barbora Moretzová, Ing. Eva Strečková, Ing. Daniela Kreisingerová

Studie a architektura:

Atelier 8000, spol. s r.o.

Rozsah služeb Energy Benefit Centre:

DUR, DSP, DPS, IČ, AD

Investor

  • Obec Loučovice

Celková investice

  • 53,4 mil. Kč bez DPH

Dotace IROP a SFRB

  • 25,6 mil. Kč
reference

Další stavby