8 / 49

Fakultní nemocnice v Motole – Léčebna dlouhodobě nemocných

Rekonstrukce oddělení Léčebny dlouhodobě nemocných zahrnuje snížení energetické náročnosti budovy a rekonstrukci vnitřních prostor, tímto je zajištěna vyšší funkčnost objektů pro poskytování lékařské péče.


Léčebna dlouhodobě nemocných (Centrum následné péče) je určena k ošetřování a doléčování pacientů, jejichž zdravotní stav již nutně nevyžaduje lékařskou péči, avšak stále vyžaduje péči ošetřovatelskou.

Snížení energetické náročnosti budovy je zajištěno pomocí komplexního zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem z minerálních vláken, výměnou výplní stavebních otvorů, instalací stínění venkovními žaluziemi a výměnou svítidel. Pro zabezpečení efektivního řízeného větrání s rekuperací tepla došlo k výměně vzduchotechnické jednotky. Proběhla výměna rozvodů vytápění vč. otopných těles a výměna rozvodů vody.

Rekonstrukce interiéru budovy zahrnuje opravy stávajících prostor – v rámci technického zázemí došlo k úpravě výtahových jednotek, které nyní slouží jako evakuační výtahy. Modernizací prošlo lékařské vybavení i zařízení pro pacienty, díky sanaci poškozených povrchů stěn a vytvoření instalačních předstěn se optimalizovala vedení rozvodů v jednotlivých pokojích.

Zrušení původních lodžií umožnilo rozšíření užitné plochy pro účely LDN, zároveň byl při návrhu kladen důraz na zachování lůžkové kapacity. V prostorách bývalých lodžií je budova obložena lehkým obvodovým pláštěm s odlišením barevnosti od zbývající fasády, který architektonicky zvýrazní celkový charakter nemocnice.

Projektová dokumentace je zpracována formou digitálního informačního modelu budovy (BIM).

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • Celková dodaná energie „A“ - mimořádně úsporná
  • Neobnovitelné primární energie „A“ - mimořádně úsporná

Autoři projektu:

Projektová dokumentace: Ing. Libor Truhelka, Ing. Ivan Komínek, Ing. Zbyněk Červinka, Gabriela Dobiášová, Michal Stuchlý, Sebastián Bukovský

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

  • Projektová dokumentace: DPS

Investor

  • Fakultní nemocnice v Motole

Předpokládaná investice

  • 300 mil. Kč bez DPH
reference

Další stavby