30 / 49

Sportovní hala v Kostelci nad Labem

Rozšíření ZŠ Terezy Stolzové v Kostelci nad Labem o sportovní halu – vybudování vnitřního sportoviště pro potřeby základní školy.


Jedná se o přístavbu navazující na rozšíření budovy ZŠ, řešenou v předchozí etapě a realizovanou v r. 2019/2020. Objekt obsahuje velký sportovní sál (18 x 31,5m se světlou výškou 7,35m), malý sálek pro zájmovou činnost (jóga, balet, cvičení dětí – rozm. 10,5 x 9,8m, sv. výška 2,9m) a kompletní zázemí – sklad sportovních potřeb, 4 sekce šaten včetně hygienického zázemí, kabinet tělocvikáře a strojovny technologií. Přístavba je provozně bezbariérově propojena se stávajícími budovami ZŠ.

Ačkoliv z hlediska aktuálních legislativních ukazatelů nelze dosáhnout u daného typu stavby (hala) parametry pasivního domu, byla s ohledem na co nejnižší provozní náklady navržena opatření dle principů návrhu energeticky pasivních budov - větrání s rekuperací tepla, vč. využití dešťových vod. K vytápění je využívána plynová kotelna řešená v předchozí etapě rozšíření ZŠ. Součástí návrhu jsou i protipovodňová opatření.

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • Celková dodaná energie „B“ - velmi úsporná
  • Neobnovitelné primární energie „B“ - velmi úsporná

Autoři projektu:

  • Architektonická studie: arch. Ivo Herman
  • Projektová dokumentace: Libor Truhelka, Ing. Miroslav Zyma, Ing. Iveta Zámoravcová (stavební část), Ing. Luboš Knor, Ing. Lukáš Fiedler, Ing. Ondřej Hanzelka (vzduchotechnika, vytápění) , Ing. Pavel Přikryl, Ing. Martina Rychetská (statika), Jan Drahoš (PBŘS), Jiří Patera (kanalizace, vodovod), Ing. Petr Slabihoudek, Vladimír Bárta (elektro – silnoproud), Bc. Peter Idelbek (elektro – slaboproud), Ing. Miroslav Ondřej (MaR), Ing. Michal Štěpánik, Ph.D. (dopravní stavby), Ing. Jan Šteflíček (sadové úpravy), Ing. Bc. Daniela Kreisingerová (PENB).

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

  • Spolupráce na architektonické studii – odborný konzultant
  • Projektová dokumentace: DÚR + DSP, DPS, IČ

Investor

  • Město Kostelec nad Labem

Předpokládaná investice

  • 60,7 mil. Kč bez DPH
reference

Další stavby