39 / 48

Rekonstrukce kulturního střediska v obci Holubice

V nových prostorech bude společenský sál včetně prostoru jeviště a šaten, restaurace s kuchyní, kavárna s přípravnou jídla.


Tyto prostory budou kompletně vybaveny hygienickým, technickým a skladovým zázemím. Součástí projektu je i interiéru budovy a jevištní techniky. V budově se nachází i zasedací místnost. Novým zdroje tepla pro vytápění objektu bude kaskáda kondenzačních plynových kotlů o jmenovitém výkonu 2 × 35,0 kW.

Výsledná energetická náročnost budovy.

  • celková dodané energie B - velmi úsporná
  • neobnovitelné primární energie B - velmi úsporná

Autoři projektu:

Ing. arch. Andrej Kušnierik; Ing. arch. Jiří Vácha, Ing. Jan Košner, Ph.D.; Ing. Vítězslav Gregar; Ing. Michaela Náglová; Aleš Floryček; Josef Sekan; Miloš Lojda

Rozsah služeb Energy Benefit Centre:

  • projektová dokumentace pro společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Investor

  • Obec Holubice

Předpokládaná investice

  • 65,0 mil. Kč bez DPH
reference

Další stavby