9 / 48

Nemocnice Na Homolce

Stavební úpravy Nemocnice na Homolce v Praze snižující energetickou náročnost budovy, modernizace a rozšíření stravovacího provozu spolu se skladem a kancelářemi, rekonstrukce stávajících prostor pro potřeby dialyzačního centra a kardiologického stacionáře.


Snížení energetické náročnosti:
Projekt se zabývá souborem objektů v areálu Nemocnice Na Homolce – konkrétně objektem nemocničního Monobloku (ordinace, lůžková část, operační sály, JIP), dále Kongresovým sálem, magnetickou rezonancí a PET Centrem. Hlavní část projektu je definována rozsáhlým a členitým objektem Monobloku, který je zasazen do svažitého terénu a má celkem 11 podlaží. Snížení energetické náročnosti spočívá v kompletní výměně lehkého obvodového pláště, který tvoří stěžejní část obálky objektu, dále v zateplení střech a výměně oken a dveří vč. odstranění azbestu z obálky objektu. Součástí je také návrh fotovoltaické elektrárny na střechách areálu, která je následně realizována souběžným EPC projektem.

Stravovací provoz:
Realizací projektu je zajištěn ekonomický, hygienicky nezávadný a moderní provoz pro zpracování a výdej jídel; vzniklo tak uživatelsky příjemné prostředí prostoru pro konzumaci pokrmů v areálu nemocnice. Předmětem rekonstrukce jsou stavební úpravy skladovacích prostor v suterénu, stavební úpravy a rozšíření prostoru varny a výdeje jídel, včetně instalace nového gastro vybavení. Dále došlo k úpravám a zvětšení jídelny spolu s hygienickým zázemím. Zvýšená spolehlivost nového stravovacího provozu tak zajistí stravování pacientům, zaměstnancům i externím návštěvám nemocnice, a to při snížené spotřebě energie.

Dialyzační středisko:
Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajících prostor v 1NP a 2NP objektu 002. Dialyzační středisko ve 2NP se dispozičně skládá z vlastního zdravotního – dialyzačního sálu, ambulance lékaře, pracovny lékaře, sesterny a technického zázemí. Součástí je také vstupní hala, čekárna navazující na sesternu, ambulanci, administrativně správní část a WC pacientů. Dále je pak oddělený prostor spojovací chodby, ze kterého jsou přístupné šatny a hygienické zařízení klientů, rozdělené na část pro muže a ženy, dialyzační sál, WC pro zaměstnance, úklid a sklad.
Na dialyzačním sále je umístěno stanoviště sester, oddělený prostor izolace a DMZ. Zázemí v 1NP obsahuje společnou šatnu pro zaměstnance dialyzačního střediska s převlékacími kabinami, sprchy a WC a místnost pro úpravnu vody.

Rozšíření skladu SZM:
Rozšířením skladu ve 2NP do servisního prostoru stávajícího objektu 002 zanikla původní proluka mezi objektem a severní opěrnou stěnou, administrativní část byla rozšířena směrem k východní opěrné stěně. Součástí této části projektu došlo také k úpravě schodiště a manipulační plochy před vstupem.
V nově navrženém dispozičním řešení je ve 2NP umístěno v rozšířené východní části administrativní pracoviště SZM, včetně denní místnosti.

Kardiologický stacionář:
V nově navrženém dispozičním řešení je ve 2NP stávajícího objektu 005 navržen kardiologický stacionář a zázemí pro něj potřebné (vyšetřovna, přípravna, čekárna, sklady, filtry, čistící místnost, pracovna lékařů, denní místnost zaměstnanců, WC zaměstnanci a pacienti…).

Autoři projektu:

  • Projektová dokumentace: Ing. Libor Truhelka, Ing. Vít Veverka, Ing. arch. Jana Fiedlerová, Ing. Iveta Zámoravcová, Ing. Marek Hrabčák, Ing. Kateřina Brejchová, Ing. Dominika Müllerová, Jan Zeman

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.

  • Projektová dokumentace: DSP, DPS

Předpokládaná investice:

Snížení energetické náročnosti - obálky budovy
538 mil. Kč bez DPH

Řešení vzduchotechniky včetně související elektroinstalace a MaR
152 mil. Kč bez DPH

Dialyzační středisko a Kardio stacionář
82 mil. Kč bez DPH

Stravovací provoz vč. dočasné kuchyně v kongresovém centru
194 mil. Kč bez DPH

Investor

  • Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol

Předpokládaná celková investice

  • 966 mil. Kč bez DPH
reference

Další stavby