49 / 49

Správa státních hmotných rezerv ČR

Kompletní rekonstrukce budovy. Z původní budovy zbyde pouze ocelová nosná konstrukce.


Smyslem je odstranění všech vnitřních příček (obsahují azbest) a rekonstrukce interiéru a dále snížení energetické náročnosti budovy. Po rekonstrukci bude objekt pasivní s konečnou potřebou tepla na vytápění budovy 8 kWh/(m2a). Kromě komplexního zateplení budovy a výměny výplňových otvorů – plast 0,62 W/m2 K, hliník 1,08 W/m2 K, bude upraveno vytápění napojené na SZTE na tlakově nezávislý systém, instalováno nucené větrní s rekuperací, fotovoltaický systém o výkonu 30kWp. a jiné.

S ohledem na každodenní provoz této administrativní budovy se výroba v rámci FVE systému potkává s denní spotřebou elektřiny. Roční úspora provozních nákladů na el. energii FVE systémem je cca 120 tis. Kč. Úspora celkové energie před a po realizaci investice se bude pohybovat okolo 58%. Budova je s ohledem na pasivní standard a využití obnovitelných zdrojů hodnocena v klasifikačních stupnicích energetické náročnosti jako mimořádně úsporná.

Výsledná energetická náročnost budovy.

  • celková dodané energie A – mimořádně úsporná
  • neobnovitelné primární energie A - mimořádně úsporná

Autoři projektu:

Ing. Petr Dědič, Ing. Arch. Andrej Kušnierik, Ing. Libor Truhelka, Martin Fejk, Ing. Jan Schwarzer

Rozsah služeb Energy Benefit Centre:

  • projektové řízení
  • projektová dokumentace vč. autorského dozoru
  • zajištění a administrace dotace

Investor

  • Správa státních hmotných rezerv

Celková investice

  • 122,6 mil. Kč

Dotace OPŽP a NZÚ

  • 25,2 mil. Kč
reference

Další stavby