1 / 49

Hotel THERMAL Karlovy Vary

Snížení energetické náročnosti budovy hotelu, kongresového centra a objektu u bazénu. Rekonstrukce vybraných vnitřních prostor.


Jedná se o stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy a zároveň revitalizaci a opravu vnější obálky budovy. Projekt řeší objekty hotelu a kongresové části a odděleně objekt vedle bazénu.

Objekt vedle bazénu Thermal tvoří jednu z dominant centra Karlových Varů. Záměrem projektu bylo snížit energetickou náročnost a zároveň revitalizovat a opravit obálku budovy s důrazem na zachování specifického vzhledu památkově chráněné budovy. Navržené práce zahrnují výměnu lehkého obvodového pláště, oken a dveří obálky budovy za nové, s lepšími izolačními vlastnostmi, rekonstrukci a zateplení všech teras a střech, očištění a obnovu nátěru všech kovových konstrukcí a zateplení svislých obvodových stěn a podhledů tam, kde to je možné.

U budovy hotelové věže se jedná především o výměnu stávajících vnějších výplní otvorů vč. prosklených ploch lehkého obvodového pláště, zateplení všech střech a teras, zateplení vnějších podhledů, výjimečně kontaktní vnější zateplení nebo vnitřní zateplení netransparentních svislých ploch. Dále revitalizace ploch obálky budovy, tzn. nátěry veškerých viditelných ocelových prvků a konstrukcí, a to původním odstínem hnědé barvy, očištění veškerých ploch fasádních a zábradlových panelů s vymývaným kamínkovým povrchem, výměna skleněných výplní zábradlí a mezibalkónových skleněných dílců na hotelové věži (poškozených nebo mající odlišný nepůvodní vzhled), oprava balkónů, říms a ochozů na hotelové věži, podnoži i na objektu vedle bazénu, výměna stávajících a na mnoha místech poškozených podhledů z hliníkových lamel FEAL za nové podhledy stejného typu i původního odstínu.

 

V rámci rekonstrukce vnitřních prostor:

  • Hotelové pokoje a chodby v 10. až 15. patře - stavební úpravy související s výměnou instalací VZT, ÚT a chlazení, modernizace pokojů spočívající v provedení nových povrchových úprav podlah, stěn a podhledů, výměna elektroinstalací a stavební úpravy za účelem zlepšení požární bezpečnosti, tj. zejména požární nástřiky ocelových konstrukcí a instalace požárně odolných dveří na vstupech do pokojů
  • Společné prostory hotelové věže zahrnující vybudování dvou chráněných únikových cest vč. jejich požárního odvětrání, vybudování evakuačního výtahu v místě dvou služebních výtahů vč. požárního odvětrání výtahové šachty a další stavební úpravy spočívající v dispozičních úpravách provozního zázemí hotelu včetně náhradního zdroje UPS
  • Mezipatro hotelu (recepční podlaží) – stavební úpravy recepce, lobby, nové restaurace a kavárny
  • Administrativní prostory v 1. patře hotelu a v kongresové části – stavební úpravy salónků a kancelářských prostor, modernizace sociálního zázemí
  • Technické (administrativní) patro – úprava dispozičního řešení včetně využití původního prostoru strojovny VZT za účelem vybudování nových prostor pro masérny a nové kancelářské prostory vedení hotelu
  • Bývalé zázemí kuchyně v suterénu – stavební úpravy za účelem vybudování nových šaten pro zaměstnance

Rozsah služeb Energy Benefit Centre:

  • Projektová dokumentace DSP a DPS na snížení energetické náročnosti objektu hotelu a kongresového centra a na objekt vedle bazénu.

Projektová dokumentace DPS na modernizaci hotelových pokojů, řešení společných prostor hotelové věže, recepčního podlaží, technického podlaží a nových šaten v suterénu.

Investor

  • THERMAL-F, a.s.

Předpokládaná investice

  • více než 550 mil. Kč bez DPH
reference

Další stavby