35 / 49

Tiskárna Ministerstva vnitra

Kompletní rekonstrukce obálky budovy a zdroje energie se zaměřením na úspory energie.


Rekonstrukce zahrnuje zateplení vodorovných a svislých konstrukcí, výměnu výplňových otvorů za hliníková, úpravy vstupu do budovy a recepce, rekonstrukci zdroje vytápění s přechodem na tepelná čerpadla vzduch/voda, úpravu části vnitřních prostor, částečnou instalaci nuceného větrání s rekuperací vzduchu. Součástí investice je i instalace fotovoltaického systému o výkonu 30 kW.

S ohledem na každodenní provoz budovy se výroba v rámci FVE systému potkává s denní spotřebou elektřiny. Roční úspora provozních nákladů FVE systémem je 120 tis. Kč. Úspora celkové energie před a po realizaci investice dosáhne téměř 62%. Budova je s ohledem na využití obnovitelných zdrojů energie hodnocena v klasifikační stupnici neobnovitelné energie jako A - mimořádně úsporná. Finanční roční úspora nákladů na plyn a elektřinu přesáhne 1,25 mil. Kč.

Výsledná energetická náročnost budovy.

  • celková dodané energie B - velmi úsporná
  • neobnovitelné primární energie A - mimořádně úsporná

Autoři projektu:

Ing. Arch. Petr Ovčačík, Ing. Libor Truhelka, Ing. Luboš Knor, Ing. Světlana Votavová

Rozsah služeb Energy Benefit Centre:

  • projektové řízení
  • projektová dokumentace vč. autorského dozoru
  • zajištění a administrace dotace
  • výběr zhotovitele

Investor

  • Ministerstvo vnitra České republiky

Celková investice

  • 72,8 mil. Kč bez DPH

Dotace OPŽP a NZÚ

  • 50,3 mil. Kč
reference

Další stavby