32 / 49

Rekonstrukce Střední průmyslové školy Mladá Boleslav

Budova národní kulturní památky od akad. arch. Jiřího Krohy postavena v letech 1922 – 1926 se dočká rekonstrukce, která zahrnuje stavební úpravy a snížení energetické náročnosti.


Úpravy budovy SPŠ Mladá Boleslav se týkají především rekonstrukce zdroje vytápění, instalace vzduchotechniky v suterénu šaten, zateplení vybraných částí budovy, sanace poškozených částí zdiva, hydroizolace suterénního zdiva, kde je vlivem vlhkosti jeho již značná degradace a především repase, či výměna stále ještě původních oken.

Projekt se týká těchto stavebních úprav a snížení energetické náročnosti:

  • rekonstrukce zdroje vytápění s nově instalovaným výkonem 0,5 MW
  • instalace vzduchotechniky šaten pro zlepšení vlhkostních parametrů v exponovaném suterénu budovy
  • repase či výměna výplňových otvorů s maximálním zachováním původního vzhledu
  • sanace poškozených částí zdiva vč. svislých hydroizolací suterénního zdiva ve vybraných částí budovy

Autoři projektu:

  • Projektová dokumentace: Libor Truhelka, Ing. Robert Koska, Ing. Lukáš Brotánek, Nikola Burgerová, Ing. Arch. Jana Ticháčková (pozemní stavby), Ing. Luboš Knor, Ing. Tomáš Brotánek, Ing. Lukáš Fiedler, Ing. Ondřej Hanzelka (TZB) Ing. Jiří Procházka (PBŘS), Ing. Karel Košek (statika), Ing. Daniela Kreisingerová (EP, PENB) Ing. Ivanka Benešová (IČ) Ing. Jiří Cveček – projektové řízení

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

  • Projektová dokumentace: DSP, DPS, inženýrská činnost, Energetický posudek, PENB, AD

Investor

  • Středočeský kraj

Celková investice

  • 121,6 mil. Kč bez DPH

Dotace z OPŽP

  • 42,8 mil. Kč
reference

Další stavby