13 / 48

Novostavba mateřské školy Loučeň

Novostavba mateřské školy s kapacitou 75 žáků důmyslně propojuje vnitřní herny s přilehlou zahradou. Energeticky úsporná stavba v nízkoenergetickém standardu využívá obnovitelné zdroje energie.


Novostavba mateřské školy reaguje na nedostatečnou kapacitu míst pro žáky předškolního věku v městysu Loučeň. Objekt navržený architektonickým studiem Arch4Bim, jako propojení čtyř objemů tvořících kompaktní celek odkazuje na půdorysný tvar přilehlé základní školy na jejíž východní straně uzavírá areál. Prostor mezi jednotlivými pavilony tvoří částečně zastíněné venkovní terasy přístupné samostatně z každé jednotlivé třídy. Tři třídy pak mezi s sebou propojuje čtvrtý segment se sociálním zázemím, technickými místnostmi, kuchyňkami a hlavní spojovací chodbou. Objekt je přízemní a bezbariérově přístupný v celém rozsahu.

Objekt mateřské školy vznikl na volném prostranství východní strany areálu stávající základní školy. Půdorys přibližně čtverce s rozměry 30x35 metrů je rozdělen do čtyř vzájemně propojených dispozičních celků. Přízemní objekt je v jižní části napojený na zahradu s oplocením, kde se žáci mohou volně pohybovat. Propojení zahrady s interiérem napomáhá dřevěná terasa ve stejné úrovni jako vnitřní podlaha každé třídy umožňující plynulý přechod mezi oběma prostory.

Na východní straně nově vznikne parkoviště pro návštěvníky a personál školky navazující na hlavní vstup zasazený do technické části objektu. Okolo hlavního vstupu se nachází kanceláře vedení, sociální zařízení s technickými místnostmi, dvě kuchyňky sloužící k výdeji jídel a z hlavní chodby pak vedou vstupy do šaten třech samostatných tříd. Každá třída je provedena jako jedna nedělená místnost, ve které jsou vyčleněny prostory na společnou hru, stravování a spaní, které se vzájemně prolínají do kompaktního celku. Dále je v každé třídě prostor na uskladnění lehátek a jako dominantní prvky interiéru jsou zde použity velkoformátové střešní světlíky přivádějící denní osvětlení.

Konstrukce je podélná, stěnová z keramických dutinových tvárnic, zateplená minerální vlnou v tloušťce 160 mm. Stropní konstrukce je pak monolitická ve dvou výškových úrovních. Koncept je navržen s ohledem na nízké budoucí provozní náklady. Vytápění/chlazení je částečně zajištěno tepleným čerpadlem vzduch/voda. Větrání budovy se řeší nuceně s rekuperací vzduchu s vysokou mírou účinnosti. Srážkové vody jsou akumulovány pro závlahu vegetačních ploch. Střechy jsou řešeny jako vegetační. Průměrný součinitel prostupu tepla 0,21 W/m2K vychází dle PENB do kategorie B.

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • Celková dodaná energie „A“ - mimořádně úsporná
  • Primární energie z neobnovitelných zdrojů „C“ - úsporná

Autoři projektu:

  • Architektonická studie: Ing. arch. Patrik Šarmír – společnost Arch4Bim
  • Projektová dokumentace: Energy Benefit & Arch4Bim - Ing. arch. Patrik Šarmír, Ing. arch. Vojtěch Vodička, Ing. arch. Ladislav Podracký, Bc. Michaela Kučerová, Ing. Petr Skala, Ing. Miroslav Zyma, Ing. Robert Koska

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

  • Projektová dokumentace DPS, autorský dozor

Investor

  • Městys Loučeň

Předpokládaná investice

  • 46 mil. Kč bez DPH
reference

Další stavby