7 / 49

Fakultní nemocnice v Motole - Pneumologie

Rekonstrukce oddělení Pneumologie zahrnuje snížení energetické náročnosti budovy a modernizaci vnitřních prostor, díky čemuž je zajištěna vyšší funkčnost objektu pro poskytování lékařské péče.


Pneumologická klinika se zabývá prevencí, diagnostikou, léčbou, posudkovou činností a výzkumem všech onemocnění dýchacího ústrojí.

Snížení energetické náročnosti budovy je zajištěno pomocí komplexního zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem z minerálních vláken na svislých konstrukcích a z tvrzeného polystyrenu na vodorovných konstrukcích, výměnou výplní stavebních otvorů, instalací stínění venkovními žaluziemi a výměnou svítidel.

Rekonstrukcí interiéru budovy prošla dvě oddělení – byl přesunut bronchoskopický sál v 1.NP a rozšířeno oddělení Jednotky intenzivní péče ve 2.NP. Modernizace části nenosných dělících konstrukcí umožnila výměnu a instalaci nových prosklených dělících příček pro zvýšení možného dohledu nad pacienty.

Projektová dokumentace je zpracována formou digitálního informačního modelu budovy (BIM).

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • Celková dodaná energie „A“ - mimořádně úsporná
  • Neobnovitelné primární energie „A“ - mimořádně úsporná

Autoři projektu:

Projektová dokumentace: Ing. Libor Truhelka, Ing. Ivan Komínek, Ing. Zbyněk Červinka, Gabriela Dobiášová, Michal Stuchlý, Sebastián Bukovský

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

  • Projektová dokumentace: DPS

Investor

  • Fakultní nemocnice v Motole

Předpokládaná investice

  • 55 mil. Kč bez DPH
reference

Další stavby