20 / 49

Areál ISŠT Mělník

Snížení energetické náročnosti budov v areálu Integrované střední školy technické Mělník a výstavba nové sportovní haly.


Rekonstrukce

Kompletní rekonstrukce obálky budov v areálu ISŠT Mělník, přístavba učebnového pavilonu, instalace VZT zařízení pro větrání učeben a gastro provozu. Instalace FVE na střeše internátu.

Koncept byl navržen nejen s ohledem na budoucí provozní náklady, ale myšlenka má i edukativní rozměr. Pro zateplení budovy a výměnu výplňových otvorů bylo využito kombinace nejlepší materiálů na trhu s ohledem na součinitel prostupu tepla a rozumné ceny daného výrobku. Větrání budov je řešeno nuceně s rekuperací vzduchu s vysokou mírou účinnosti. Na střešní konstrukci internátu byla instalována FVE s výkonem 19,8Wp.

Sportovní hala

Navrhovaný objekt navazuje na rozsáhlý areál ISŠT, se kterým bude propojen spojovacím krytým krčkem v podobě mostové konstrukce ve 2.NP. Dále je vstup možný i přímo z úrovně parteru od navrhované komunikace, vč. parkoviště.

Architektura budovy vychází z účelu stavby. Objekt tvoří dva jednoduché pravoúhlé objemy haly (vyšší hmota) a prostor zázemí, kanceláří šaten (nižší hmota). Plochy fasád budou dle systému provedení vnější tepelné izolace v povrchu probarvené omítky, strukturované omítky, nebo je může tvořit obklad, kovový, či keramický. Výplně otvorů vnějších stěn tvoří okna a dveře v hliníkovém rámu, lokálně je použit celoplošný systém lehkého obvodového pláště v podobě příčkově-sloupkové fasády.

Budova je uvažována jako železobetonová konstrukce s vnějším tepelněizolačním souvrstvím a je částečně zapuštěna do terénu. Proto tvoří obvodové stěny v úrovni 1.NP zároveň opěrné stěny.

Herní prostor haly min. 44 x 24 m, světlá výška min. 9 m

Tribuny (mobilní/pevné) na dlouhé straně hrací plochy pro min. 300 diváků (místa na sezení)

Víceúčelový sál – klubovna Min. 60 m2 s vlastním provozním zázemí (kuchyňka, sklad, wc)

Stejně jako při rekonstrukci budovy školy, i zde se při návrhu přihlíželo na nízké provozní náklady. Vytápění i chlazení bude částečně zajištěno tepleným čerpadlem země/voda. Na vyšší střeše sportovní haly bude instalována FVE. Střechy sportovní haly, především ty nižší, budou řešeny jako vegetační. Srážkové vody budou akumulovány pro závlahu vegetačních ploch.

Po realizaci bude budova vykazovat parametr potřeby tepla na vytápění budovy do 20 kWh/ (m2a) a měrnou potřebu tepla na chlazení do 15 kWh/ (m2a).

Výsledná energetická náročnost budov

Budova stravovacího a hospodářského provozu a internátu ISŠT Mělník
 • • Celková dodaná energie „C“ - úsporná
 • • Neobnovitelné primární energie „A“ - mimořádně úsporná
Objekty školy, dílen a vrátnice ISŠT Mělník
 • • Celková dodaná energie „B“ – velmi úsporná
 • • Neobnovitelné primární energie „B“ - velmi úsporná
Objekty tělocvičny ISŠT Mělník (stávající objekt tělocvičny)
 • • Celková dodaná energie „C“ – úsporná
 • • Neobnovitelné primární energie „C“ – úsporná
Výstavba nové sportovní haly ISŠT Mělník
 • • Celková dodaná energie „A“ - mimořádně úsporná
 • • Neobnovitelné primární energie „A“ - mimořádně úsporná

Autoři projektu

 • • Projektová dokumentace SEN budov v areálu ISŠT Mělník (DSP, DPS): Ing. Libor Truhelka, Ing. Miroslav Zyma, Ing. Radek Pálenkáš (stavební část), Ing. Luboš Knor, Ing. Barbora Moreczová (vzduchotechnika)
 • • Architektonická studie sportovní haly: Ing. arch. Petr Ovčačík

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.

 • • Projektová dokumentace: architektonická studie, DSP, DPS

Investor

 • Středočeský kraj

Snížení energetické náročnosti budov (investice)

 • 92,0 mil. Kč bez DPH

Sportovní hala (předpokládaná investice)

 • 215 mil. Kč bez DPH

Snížení energetické náročnosti budov (Dotace z OPŽP)

 • 68,2 mil. Kč bez DPH
reference

Další stavby