12 / 49

Novostavba budovy Střední školy živnostenské Sokolov

Novostavba budovy školy propojená se stávající historickou budovou v areálu Střední školy živnostenské Sokolov.


Plochy pro školu jsou vymezeny ulicemi Dr. Kocourka, Školní a Žákovská. Areál je charakteristický svou siluetou, jehož dominantou je historická budova školy (architekt Rudolf Wels, návrh červenec 1923). Navržená novostavba s ní bude propojena a dohromady budou tvořit jeden provozní celek.

Realizací nové budovy dojde k potřebné integraci provozu školy, který je v současné době vzhledem k umístění jeho jednotlivých částí v různých budovách ve městě značně komplikovaný. V nové budově bude probíhat obecná teoretická výuka a praktická výuka v oborech cukrář, pekař, kadeřník a aranžér a bude zde rovněž probíhat výuka tělesné výchovy. Celková kapacita nové budovy je 369 žáků.

Navržená stavba má půdorysný tvar lichoběžníku, čtyři nadzemní a tři podzemní podlaží. Čtvrté nadzemní podlaží je proti třetímu nadzemnímu podlaží v celém obvodu půdorysu ustoupené. Plochy fasád jsou svislé, na jižní straně prosklené, tvořené lehkým obvodovým pláštěm strukturální fasády, jejich rozsah koresponduje s potřebami interiéru a provozu v něm. Na neprůhledných plochách fasády je navržen povrch z pohledového betonu. Výrazným a charakteristickým prvkem fasády je stínící systém tvořený vertikálními dřevěnými lamelami. Vytápění budovy bude zajištěno centrální plynovou kotelnou – kaskáda plynových stacionárních kondenzačních kotlů umístěných v nejvyšším podlaží. Větrání budovy bude řešeno nuceně s rekuperací vzduchu a s vysokou mírou účinnosti. Na střeše budou umístěny fotovoltaické panely.

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • Celková dodaná energie: „A“ - mimořádně úsporná
  • Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie: „B“ - velmi úsporná

Autoři projektu:

  • Architektonická studie: Ing. Václav Kouba
  • Projektová dokumentace:Ing. Libor Truhelka, Ing. Vít Veverka, Ing. Michal Pávek, Ing. Lukáš Hovorka, Ing. Jan Schwarzer, Ph.D, Ing. Dušan Davídek, Ing. Josef Král, Martin Frühauf, Petr Matoušek, Ing. Petr Rokůsek, Ing. Ivan Škulavík, Ing. Jan Šteflíček

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

  • DUR, DSP, DPS, inženýrská činnost

Investor

  • Karlovarský kraj

Předpokládaná investice

  • 500 mil. Kč bez DPH
reference

Další stavby