42 / 48

Základní a mateřská škola Mladá Boleslav

Stavební úpravy - snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ v Mladé Boleslavi


Komplexní řešení celého areálu školy. Rekonstrukce zahrnuje zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem včetně zateplení soklových částí. Dále pak výměnu původních výplní otvorů za nové s izolačním zasklením, zateplení plochých střešních konstrukcí. V objektu školy je navržena vzduchotechnika se zpětným získáváním tepla (s rekuperací) a všechny navazující profese (elektroinstalace, ÚT, MaR, akustika) . Celkový větrací výkon vzduchotechnických jednotek v objektu školy: 35 075 m3/hod.

Výsledná energetická náročnost budovy

Energetická náročnost areálu školy dle vyhlášky č. 78/2013 po realizaci všech opatření je: B

Autoři projektu:

Ing. Vít, Ing. arch. Štěrba (původní autor stavby), Ing. arch. Středa, Ing. Kučera, Ing. Štejfa, Ing. Luboš Knor, Lukáš Diviš, Ing. Nedbal, Ing. Baršč, Ing. Bureš, p. Provazník; Ing. Bělohradský, p. Halmich, Ing. Mgr. Zbíral, Mgr. Smetana, Ing. Richtrová

Rozsah služeb Energy Benefit Centre:

Odborné posouzení, podání žádosti, manažerské řízení, DSP, DPS, IČ, AD, administrace dotace, propagace, ZVA

Investor

  • Statutární město Mladá Boleslav

Celková investice

  • 58,5 mil. Kč bez DPH

Dotace OPŽP

  • 35,4 mil. Kč
reference

Další stavby