BIM

Převedeme vaše vize do digitálního modelu BIM

Využití systému BIM (informační modelování staveb) výrazně zefektivňuje proces návrhu, realizace a následné správy stavby. I proto v něm projektujeme většinu našich zakázek. Práce v systému BIM usnadňuje předávání informací mezi všemi účastníky stavebního procesu a umožňuje mít projekt přehledně pod kontrolou.

Zobrazit
reference

Model BIM není jen
3D návrh

Jde o tzv. digitální dvojče stavby, inteligentní model, v němž jsou shromážděny výstupy a data odborníků, kteří se na projektu podílejí ve všech jeho fázích. Díky tomu jsou informace i jejich změny snadno dohledatelné, úpravy v modelu se projeví ve všech oblastech projektu najednou a data zůstávají konzistentní.

V BIM jsme již navrhli úsporné stavby v hodnotě miliard korun

V BIM je možné provádět analýzy či počítačové simulace chování objektu v různých situacích. Prostřednictvím simulace výstavby a instalace komponent je možné odhalit nedostatky a případné kolize již v počátcích projektu. Tím dochází k eliminaci nákladů i možných rizik. V BIM jsme již navrhli úsporné stavby v hodnotě miliard korun, rádi naprojektujeme také tu vaši.

3D skenování

Pro přesné zachycení stávajícího stavu objektu používáme vysokorychlostní 3D laserový skener (Trimble X7), díky kterému je pasportizace rychlejší a přesnější. Skener zachytí mračno bodů a nafotí stávající stav. Výstupem je přesný podklad pro projektování rekonstrukcí a změn stávajících budov nebo zachycení skutečného provedení stavby.

Zvyšuje
efektivitu
práce

Eliminuje
chybovost

Výrazně
šetří čas

Šetří
investiční
náklady

Zlepšuje
koordinaci
profesí

Zjednodušuje
sdílení informací