Solární soustava ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem

Od července 2008 začala ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem využívat sluneční energii k ohřevu TV.

Optimální využití solárního systému je zabezpečeno především díky celoročnímu provozu školní jídelny. Byla tím ukončena první etapa rekonstrukce školy s cílem maximálního zefektivnění nakládání s energiemi a využívání obnovitelných zdrojů v areálu školy.

Solární systém, umístěný na ploché střeše na hliníkové konstrukci s orientací na jih a sklonem 45°, je složen z 16 ks vakuových kolektorů KTU 15 českého výrobce společnosti REGULUS.

Zapojení solárního okruhu do zásobníku je realizováno za pomoci třícestného zónového ventilu řízeného regulátorem, pro maximální využití i takzvaného difúzního slunečního záření při zhoršených klimatických podmínkách. Pro dohřev vody na požadovanou teplotu je navržena kaskáda tří průtočných plynových ohřívačů o celkovém výkonu 132 kW. Výkon plynových ohřívačů je modulován od 3 kW až po maximální výkon kaskády 132 kW dle teploty vstupní vody předehřáté solárním systémem a okamžité spotřeby teplé vody. V případě, že je voda dostatečně ohřátá solárním systémem, plynové ohřívače nesepnou, ale ohřátá voda jimi pouze protéká.

Instalací solární soustavy a oddělením systému vytápění a přípravy teplé vody došlo k významným energetickým úsporám, které se spolu s úsporami ze solárního systému pohybují na úrovni cca 108 GJ za rok.

Jde o jeden z prvních projektů pod značkou Energy Benefit Centre.

Informace o projektu
Investor: Město Lysá nad Labem
Předpokládaná investice: 1,9 mil. Kč bez DPH
Dotace OPŽP: 1,4 mil. Kč