Domov pro seniory Hrádek nad Nisou

Projekt novostavby domova pro seniory se zvláštní službou v Hrádku nad Nisou je koncipován jako pasivní budova.
InvestorMěsto Hrádek nad Nisou
Investicehodnota 220 mil. Kč bez DPH

Kapacita zařízení je 40 lůžek dělených na základní domov a domov se zvláštním režimem pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou.

Nosný systém je kombinací železobetonových sloupů a stěnové obvodové konstrukce z vápenopískových cihel. Ty budou využity i na vnitřní stěny, aby se zvýšila hodnota teplené akumulace objektu. Stropy a šikmé střechy jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky. Venkovní exponovaný plášť je navrženo provést z lícových cihel. Princip střech je obdobou skladby fasádního pláště. Těžká nosná konstrukce zvyšující akumulaci tepla a vytvářející lepší fázový posun tepla (chránící podkroví proti přehřívání) bude z vrchu kontaktně zateplena tepelnou izolací na bázi PUR desek, s provětrávanou mezerou a s následným okapotováním plechovou falcovanou krytinou se stojatou drážkou.

Vytápění, chlazení a příprava TV je řešeno systémem tepelných čerpadel země - voda, které jsou využity jak pro vytápění tak především pro chlazení budovy. Řízené větrání je s rekuperací vzduchu. Střechy jsou využity k výrobě elektřiny pomocí fotovoltaického systému.  Budova je navržena jako vysoce inteligentní a pasivní s využitím nejmodernějších dostupných technologií.   

Výsledná energetická náročnost budovy.

  • celková dodané energie A - mimořádně úsporná
  • neobnovitelné primární energie A - mimořádně úsporná

Autoři projektu:

Ing. Arch. Petr Ovčačík, Ing. Arch. Andrej Kušnierik, Ing. Libor Truhelka, Ing. Robert Koska, Ing. Petr Skala, Ing. Luboš Knor, Lukáš Diviš, Ing. Tomáš Brotánek, Ing. Daniela Kreisingerová, Ing, Pavel Přikryl, Ing. jiří Mečíř, Ing. Martin Bureš, Ing. Jan Krpata

Rozsah služeb Energy Benefit Centre:

studie, DUR, DSP, IČ, DPS, AD