Rekonstrukce kulturního střediska v obci Holubice

Jedná se o rekonstrukci kulturního domu v obci Holubice.

V nových prostorech bude společenský sál včetně prostoru jeviště a šaten, restaurace s kuchyní, kavárna s přípravnou jídla. Tyto prostory budou kompletně vybaveny hygienickým, technickým a skladovým zázemím. Součástí projektu je také interiér budovy a jevištní techniky. V budově se rovněž nachází zasedací místnost.

Novým zdroje tepla pro vytápění objektu bude kaskáda kondenzačních plynových kotlů o jmenovitém výkonu 2 × 35,0 kW.

Výsledná energetická náročnost budovy.

  • Celková dodaná energie „B“ - velmi úsporná
  • Neobnovitelné primární energie „B“ - velmi úsporná

Autoři projektu:

Ing. arch. Andrej Kušnierik; Ing. arch. Jiří Vácha, Ing. Jan Košner, Ph.D.; Ing. Vítězslav Gregar; Ing. Michaela Náglová; Aleš Floryček; Josef Sekan; Miloš Lojda

Rozsah služeb Energy Benefit Centre:

  • projektová dokumentace pro společného územního rozhodnutí a stavebního povolení

Informace o projektu
Investor: Obec Holubice
Předpokládaná investice: 65,0 mil. Kč bez DPH