Svazková základní škola Ondřejov

Projekt novostavby svazkové devítileté základní školy.

Projekt zahrnuje kompletní prostory pro školní výuku, vč. tělocvičny, stravovacího provozu, jídelny a odborných učeben. Vše v duchu nejnovějších požadavků MŠMT pro vzdělávání v 21. století. Budova je koncipována jako pasivní budova dle požadavků EU s možností dotace z OPŽP.

Nosný systém je stěnový obousměrný. Železobetonové stěny budou využity jak na obvodové, tak i na vnitřní nosné stěny. Stropy a střechy jsou navrženy jako monolitické obousměrně pnuté železobetonové desky. Použitím hmotných železobetonových prvků dojde ke zvýšení hodnoty teplené akumulace objektu a vytvoří lepší fázový posun tepla s pozitivním vlivem na zajištění tepelné stability vnitřního prostředí stavby (zejm. ochrana proti přehřívání v letním období).

Venkovní exponovaný plášť je navržen z lícových cihelných pásků na KZS. Střecha je navržena jako jednoplášťová nevětraná s povlakovou krytinou; v exponovaných partiích pak vegetační s extenzivní zelení.

Vytápění, chlazení a příprava TV jsou řešeny systémem tepelných čerpadel země/voda. Ty jsou využity jak pro vytápění, tak pro chlazení budovy. Řízené větrání je s rekuperací vzduchu. Střechy jsou využity k výrobě elektřiny pomocí fotovoltaického systému. Budova je navržena jako pasivní s využitím nejmodernějších dostupných technologií.  

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • Celková dodaná energie „A“ - mimořádně úsporná
  • Neobnovitelné primární energie „A“ - mimořádně úsporná

Autoři projektu:

Ateliér A6 a Energy Benefit - studie, DUR, DSP, IČ, DVZ, AD

  • Architekt (Atelier A6, s.r.o.): Ing. Arch. Michal Nekola, Ing. arch. Štěpán Braťka,
  • Projektant (Energy Benefit Centre, a.s.): Ing. Miroslav Zyma, Ing. Libor Truhelka, Ing. Petr Skala, Ing. Luboš Knor, Ing. Tomáš Brotánek, Lukáš Diviš, Ing. Bc. Daniela Kreisingerová

Informace o projektu
Investor: Dobrovolný svazek obcí Svazková škola Ondřejov
Stav projektu: Vydané územní rozhodnutí
Předpokládaná investice: 400,0 mil. Kč bez DPH vč. terénních úprav a komunikací