Tiskárna Ministerstva vnitra

Kompletní rekonstrukce obálky budovy a zdroje energie se zaměřením na úspory energie.

Rekonstrukce zahrnuje zateplení vodorovných a svislých konstrukcí, výměnu výplňových otvorů za hliníková, úpravy vstupu do budovy a recepce, rekonstrukci zdroje vytápění s přechodem na tepelná čerpadla vzduch/voda, úpravu části vnitřních prostor, částečnou instalaci nuceného větrání s rekuperací vzduchu. Součástí investice je i instalace fotovoltaického systému o výkonu 30 kW.

S ohledem na každodenní provoz budovy se výroba v rámci FVE systému potkává s denní spotřebou elektřiny. Roční úspora provozních nákladů FVE systémem  je 120 tis. Kč. Úspora celkové energie před a po realizaci investice dosáhne téměř 62 %. Budova je s ohledem na využití obnovitelných zdrojů energie hodnocena v klasifikační stupnici neobnovitelné energie jako „A“ - mimořádně úsporná. Finanční roční úspora nákladů na plyn a elektřinu přesáhne 1,25 mil. Kč.

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • Celková dodaná energie „B“ - velmi úsporná
  • Neobnovitelné primární energie „A“ - mimořádně úsporná

Autoři projektu:

Ing. arch. Petr Ovčačík, Ing. Libor Truhelka, Ing. Luboš Knor, Ing. Světlana Votavová

Rozsah služeb Energy Benefit Centre:

  • Projektové řízení
  • Projektová dokumentace vč. autorského dozoru
  • Zajištění a administrace dotace
  • Výběr zhotovitele

Informace o projektu
Investor: Ministerstvo vnitra České republiky
Předpokládaná investice: 81,035 mil. Kč vč. DPH
Dotace OPŽP a NZÚ: 51,3 mil. Kč představuje 95 % způsobilých výdajů