Správa státních hmotných rezerv ČR

Kompletní rekonstrukce budovy.

Z původní budovy zbude pouze ocelová nosná konstrukce. Smyslem je odstranění všech vnitřních příček (obsahují azbest), rekonstrukce interiéru a také snížení energetické náročnosti budovy. Po rekonstrukci bude objekt pasivní s konečnou potřebou tepla na vytápění budovy 8 kWh/(m2a). Kromě komplexního zateplení budovy a výměny výplňových otvorů – plast 0,62 W/m2 K, hliník 1,08 W/m2 K -, bude upraveno vytápění napojené na SZTE na tlakově nezávislý systém, instalováno nucené větrní s rekuperací, fotovoltaický systém o výkonu 30kWp a jiné.

S ohledem na každodenní provoz této administrativní budovy se výroba v rámci FVE systému potkává s denní spotřebou elektřiny. Roční úspora provozních nákladů na el. energii FVE systémem je cca 120 tis. Kč. Úspora celkové energie před a po realizaci investice se bude pohybovat okolo 58 %. Budova je s ohledem na pasivní standard a využití obnovitelných zdrojů hodnocena v klasifikačních stupnicích energetické náročnosti jako mimořádně úsporná.

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • Celková dodaná energie „A“ – mimořádně úsporná
  • Neobnovitelné primární energie „A“ - mimořádně úsporná

Autoři projektu:

Ing. Petr Dědič, Ing. arch. Andrej Kušnierik, Ing. Libor Truhelka, Martin Fejk, Ing. Jan Schwarzer

Rozsah služeb Energy Benefit Centre:

  • Projektové řízení
  • Projektová dokumentace vč. autorského dozoru
  • Zajištění a administrace dotace

Informace o projektu
Investor: Správa státních hmotných rezerv
Předpokládaná investice: 122,6 mil. Kč
Dotace OPŽP a NZÚ: 25,2 mil. Kč