IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

Energy Benefit Centre
obchodní firma: Energy Benefit Centre a.s.
adresa: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČ: 29029210
DIČ: CZ29029210
účet: 43-6354140227/0100
banka: Komerční banka, a.s.
SWIFT kód banky: KOMB CZ PP
IBAN: CZ0401000000436354140227
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915.