Služby

navrhujeme energeticky efektivní budovy

Architektura a projektování

Do navrhovaných staveb zapojujeme architekty i další odborníky.

Chceme, aby námi navrhované stavby byly funkční, komfortní, energeticky úsporné i krásné na pohled. Naši architekti a projektanti se snaží optimálně propojit tyto požadavky do jednoho celku. Projektujeme rekonstrukce historických budov i moderní novostavby. Při návrhu staveb využíváme nejnovější technologie pro 3D návrh a metodu BIM (Building Information Modeling – informační model budovy).

 • Úvodní studie a koncepční návrh
 • Projektová dokumentace staveb ve všech stupních
 • Inženýrská činnost (zajištění stanovisek)
 • Autorské a technické dozory na stavbě
 • Dokumentace skutečného provedení stavby

Technická zařízení budov

Projektujeme úsporné technologie s využitím obnovitelných zdrojů energie.

Technická zařízení budov považujeme za nezbytnou součást stavby hned od prvotního návrhu. Navrhujeme úsporné a inteligentní systémy, které jsou vzájemně provázané, takže zajistí optimální a úsporný provoz každé budovy. Díky spolupráci vlastních specialistů z oboru TZB se stavebními projektanty a architekty je výsledný návrh budovy propojeným a funkčním celkem.

 • Vytápění a chlazení
 • Větrání a klimatizace
 • Zdravotně-technické instalace (vodovod, kanalizace, hospodaření s dešťovou vodu, rozvod plynu)
 • Slaboproudé i silnoproudé elektrické rozvody
 • Systémy měření, regulace a řízení budov
 • Osvětlení

Energetické audity a průkazy

Posoudíme energetickou náročnost objektu a navrhneme vhodná opatření.

Uvědomujeme si, že náklady na energie jsou klíčovou položkou provozu budov. Disponujeme specialisty v oblasti hospodaření s energiemi a v oblasti energeticky úsporných opatření. Energetičtí konzultanti úzce spolupracují se stavební projekcí i s architekty. Díky tomu umíme navrhovaná opatření promítnout do praxe. Energetický dokument (audit či posudek) vyhodnotí energetickou náročnost budovy či energetického hospodářství a nastaví vhodný cíl energetických úspor. Náklady na zpracování analýzy se vám většinou rychle vrátí na základě námi navržených opatření.

 • Energetické audity
 • Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB)
 • Energetické posudky pro stávající objekty
 • Návrh úsporných opatření

Financování a dotační poradenství

Zpracováváme žádosti o dotace v oblasti úspor energií.

V oblasti financování projektů z dotačních programů máme dlouholeté zkušenosti již od roku 2007. Pomohli jsme našim klientům – zejména z veřejného sektoru – získat finance na stovky realizovaných projektů. Specializujeme se na financování úspor energie a díky tomu detailně známe možnosti a požadavky dotačních programů. Naší klíčovou výhodou je spojení odborníků na dotační programy se stavebními a energetickými specialisty, kteří zpracují projektovou dokumentaci v souladu s podmínkami dotačních programů.

 • Komplexní zajištění všech fází dotačního financování
 • Evropské dotace z operačních programů (OPŽP, OPPIK, IROP)