Základní a mateřská škola Mladá Boleslav

Stavební úpravy - snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a MŠ v Mladé Boleslavi
InvestorStatutární město Mladá Boleslav
Realizace stavby6/2018 – 11/2019
Investice60 mil. Kč bez DPH

Komplexní řešení celého areálu školy. Rekonstrukce zahrnuje zateplení obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem včetně zateplení soklových částí. Dále pak výměnu původních výplní otvorů za nové s izolačním zasklením, zateplení plochých střešních konstrukcí. V objektu školy je navržena vzduchotechnika se zpětným získáváním tepla (s rekuperací) a všechny navazující profese (elektroinstalace, ÚT, MaR, akustika) . Celkový větrací výkon vzduchotechnických jednotek v objektu školy: 35 075 m3/hod.

Výsledná energetická náročnost budovy

Energetická náročnost areálu školy dle vyhlášky č. 78/2013 po realizaci všech opatření je: B

Autoři projektu:

Ing. Vít, Ing. arch. Štěrba (původní autor stavby), Ing. arch. Středa, Ing. Kučera, Ing. Štejfa, Ing. Luboš Knor, Lukáš Diviš, Ing. Nedbal, Ing. Baršč, Ing. Bureš, p. Provazník; Ing. Bělohradský, p. Halmich, Ing. Mgr. Zbíral, Mgr. Smetana, Ing. Richtrová

Rozsah služeb Energy Benefit Centre:

Odborné posouzení, podání žádosti, manažerské řízení, DSP, DPS, IČ, AD, administrace dotace, propagace, ZVA