Solární soustava ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem

Od července 2008 začala ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem využívat sluneční energii k ohřevu TV.
InvestorMěsto Lysá nad Labem
Předpokládaná investice1,9 mil. Kč bez DPH
Dotace OPŽP1,4 mil. Kč

Optimální využití solárního systému je zabezpečeno především díky celoročnímu provozu školní jídelny. Byla tím ukončena první etapa rekonstrukce školy s cílem maximálního zefektivnění nakládání s energiemi a využívání obnovitelných zdrojů v areálu školy.

Solární systém umístěný na ploché střeše na hliníkové konstrukci s orientací na jih a sklonem 45° je složen z 16 ks vakuových kolektorů KTU 15 českého výrobce společnosti REGULUS.

Zapojení solárního okruhu do zásobníku je realizováno za pomoci třícestného zónového ventilu řízeného regulátorem, pro maximální využití i takzvaného difúzního slunečního záření při zhoršených klimatických podmínkách. Pro dohřev vody na požadovanou teplotu je navržena kaskáda 3 průtočných plynových ohřívačů o celkovém výkonu 132 kW. Výkon plynových ohřívačů je modulován od 3 kW až po maximální výkon kaskády 132 kW dle teploty vstupní vody předehřáté solárním systémem a okamžité spotřeby teplé vody. V případě, že je voda dostatečně ohřátá solárním systémem, plynové ohřívače nesepnou, ale ohřátá voda jimi pouze protéká.

Instalací solární soustavy a oddělením systému vytápění a přípravy teplé vody došlo k významným energetickým úsporám, které se spolu s úsporami ze solárního systému pohybují na úrovni cca 108 GJ za rok.

Jde o jeden z prvních projektů pod značkou Energy Benefit Centre.