Rekonstrukce administrativní budovy, Brno

Kompletní rekonstrukce bývalé středoškolské ubytovny na administrativní budovy a úprava veřejného prostoru před objektem.
Investor:Jihomoravský kraj
Předpokládaná investice:117,73 mil. Kč vč. DPH
Předpokládaná dotace z OPŽP:13,7 mil. Kč

Jedná se o kompletní rekonstrukci bývalé středoškolské ubytovny postavené v letech 1947 – 1949 na administrativní budovu včetně úpravy veřejného prostoru před objektem. V konceptu je navrženo vybudování 59 kanceláří ve čtyřech nadzemních podlažích včetně zasedacích místností a sociálního zázemí na každém podlaží. V suterénu objektu budou vytvořeny archivační prostory a zázemí pro technické vybavení objektu.

Koncept je navržen nejen s ohledem na budoucí provozní náklady, ale myšlenka má i edukativní rozměr. Pro zateplení budovy a výměnu výplní otvorů bude využito kombinace nejlepších materiálů na trhu s ohledem na součinitel prostupu tepla a cenu daného výrobku. Vytápění bude zajištěno tepelným čerpadlem země/voda o výkonu 31 kW při teplotním spádu 65/45 ̊C se zemními vrty a bivalentním zdrojem (kaskáda 2 ks plynových kondenzačních kotlů) o jmenovitém výkonu 67 kW. Větrání budovy bude řešeno nuceně s rekuperací tepla a vysokou mírou účinnosti.

Budova po rekonstrukci bude ekonomicky efektivní, jak z hlediska výstavby, tak především následného provozu, a to díky použití dostupných moderních technologií, materiálů a postupů. Po realizaci všech navrhovaných opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy, by mělo dojít ke snížení spotřeby energie o 68%.

Výsledná energetická náročnost budovy:

  • Celková dodaná energie „B“ - velmi úsporná
  • Primární energie z neobnovitelných zdrojů „A“ - mimořádně úsporná

Autoři projektu:

  • Architektonická studie: Ing. arch. Jiří Vácha
  • Analýza navrhovaných investičních a provozních nákladů: Ing. Michaela Chadimová, Ing. Jan Košner, Ph.D., Ing. Michaela Náglová
  • Projektová dokumentace: Ing. arch. Jiří Vácha (stavební), Ing. Martina Svačinova (stavební), Ing. Miroslava Kneprová (stavební), Ing. Jan Košner, Ph.D. (TZB), Ing. Ondřej Hampel (VZT)

Rozsah služeb Energy Benefit Centre a.s.:

  • Architektonická studie
  • Analýza navrhovaných investičních a provozních nákladů
  • Energetické posouzení
  • Projektová dokumentace: DSP
  • Inženýrská činnost