Konverze mlýna na budovu základní školy, Kostelec nad Černými Lesy

Původní budova mlýna bude přestavěna na budovu využitou základní školou.
InvestorMěsto Kostelec nad Černými Lesy
Předpokládaná investice45 mil. Kč vč. DPH
Dotace IROP32 mil. Kč

Areál základní školy se nachází v bezprostřední blízkosti. Budovu s ohledem na její památkovou ochranu nebylo možné zbourat. Základní těleso je však jak z hlediska statiky či výskytu vlhkosti nenarušeno. S ohledem na orientaci budovy a její polohu je jí možné posunout do kategorie budov pasivních.

Koncept je navržen nejen s ohledem na budoucí provozní náklady, ale myšlenka má i edukativní rozměr. Pro zateplení budovy a výměnu výplňových otvorů bude využito kombinace nejlepší materiálů na trhu s ohledem na součinitel prostupu tepla a rozumné ceny daného výrobku. Vytápění bude zajištěno tepleným čerpadlem země/voda. Větrání budovy bude řešeno nuceně s rekuperací vzduchu s vysokou mírou účinnosti. Rekonstruovaná budova bude vykazovat parametr pasivní stavby s konečnou potřebou tepla na vytápění budovy okolo 11 kWh/(m2a).

Výsledná energetická náročnost budovy základní školy

  • celková dodané energie B – velmi úsporná
  • neobnovitelné primární energie B – velmi úsporná

Autoři projektu přístavby:

Ing. Karel Fousek, Ing. Luboš Knor, Lukáš Diviš, Ing. Ivana Kosová. Bc. Ing. Daniela Keisingerová

Rozsah služeb Energy Benefit Centre:

  • projektová dokumentace, IČ a AD