Konverze mlýna na budovu základní školy, Kostelec nad Černými Lesy

Původní budova mlýna bude přestavěna na budovu využitou základní školou.
InvestorMěsto Kostelec nad Černými Lesy
Celková investice:41,2 mil. Kč bez DPH
Dotace IROP32 mil. Kč

Areál základní školy se nachází v bezprostřední blízkosti. Budovu s ohledem na její památkovou ochranu nebylo možné zbourat. Základní těleso je však jak z hlediska statiky či výskytu vlhkosti nenarušeno. S ohledem na orientaci budovy a její polohu je jí možné posunout do kategorie budov pasivních.

Koncept je navržen nejen s ohledem na budoucí provozní náklady, ale myšlenka má i edukativní rozměr. Pro zateplení budovy a výměnu výplňových otvorů bude využito kombinace nejlepší materiálů na trhu s ohledem na součinitel prostupu tepla a rozumné ceny daného výrobku. Vytápění bude zajištěno tepleným čerpadlem země/voda. Větrání budovy bude řešeno nuceně s rekuperací vzduchu s vysokou mírou účinnosti. Rekonstruovaná budova bude vykazovat parametr pasivní stavby s konečnou potřebou tepla na vytápění budovy okolo 11 kWh/(m2a).

Výsledná energetická náročnost budovy základní školy

  • celková dodané energie B – velmi úsporná
  • neobnovitelné primární energie B – velmi úsporná
  • blower-door test dle ČSN EN ISO 9972 – Metoda 2: Naměřená hodnota intenzity výměny vzduchu, N50 = 0,6 h-1

Autoři projektu přístavby:

Ing. Karel Fousek, Ing. Luboš Knor, Lukáš Diviš, Ing. Ivana Kosová. Bc. Ing. Daniela Keisingerová

Rozsah služeb Energy Benefit Centre:

  • projektová dokumentace, IČ a AD